Det ufullstendige oppgjøret

Siden 2005 har pensjonisten, Christopher Shaun Harper arbeidet som frivillig ved HL-senteret. Med bakgrunn som jurist fra det private næringsliv har han de senere årene brukt mye av sin tid til å arbeide med ett spesielt tema: hva skjedde med de norske jødene under 2.  verdenskrig, og hvordan ble jødene behandlet i det etterfølgende oppgjøret og av majoritetssamfunnet da krigen var over.

Bilde av Christopher S. Harper

Arbeidet har resultert i publikasjonen «Det ufullstendige oppgjøret», hvor Harper har undersøkt hva som egentlig skjedde med jødene og jødiske eiendeler under krigen, og oppgjøret etter krigen. Han argumenterer på flere nivåer for at oppgjøret etter krigen var ufullstendig blant annet fordi jødene ikke ble prioritert, lyttet til eller ble rettferdig behandlet.

 På denne måten plasserer Christopher Harper seg selv sentralt i den store diskusjonen om norsk medvirkning/likegyldighet som toppet seg senhøsten 2018 i avisspaltene omkring Marte Michelets bok «Hva visste Hjemmefronten?» - hvor han også engasjert deltok.  

Vi er takknemlige for at Harper aktivt har deltatt i arbeidet med å sette søkelys på et av våre kjerneområder. Som ledd i dette har vi vært behjelpelige med å få utgitt Christophers manus - ikledd hans egen språkdrakt, hans fokus, disposisjoner og konklusjoner. 

Det er HL-senterets ønske at denne publikasjonen skal kunne leses som en selvstendig publikasjon, men ikke minst være til inspirasjon for andre til å fortsette å arbeide med disse spørsmålene vi aldri blir ferdige med. 

Du kan lese eller laste ned «Det ufullstendige oppgjøret» her.

Av Peder Hellberg
Publisert 7. mai 2020 12:03 - Sist endret 11. okt. 2021 10:24