Sverige følger etter

Sverige planlegger et museum om Förintelsen,  på initiativ fra statsminister Stefan Löfven - som sier at et slikt museum om Holocaust er viktigere enn noensinne i Sverige.

Fra venstre: Särskild utredare Birgitta Svensson, Peder Nustad (HL-senteret), Elise Christensen (HL-senteret), Utredningssekreterare Niclas Järvklo, Utredningssekreterare Karin Kvist Geverts

HL-senterets direktør, Guri Hjeltnes møtte i september 2019 den svenske statsministeren på et seminar på den norske ambassaden i Stockholm for å fortelle om hvordan HL-senteret jobber og fungerer.
I forrige uke kom hele den svenske utredningsgruppen, ledet av professor i etnologi Birgitta Svensson, på heldags besøk i Oslo for møter og samtaler med HL-senterets mange ansatte, blant andre forsknings-, undervisnings- og dokumentasjonsavdelingene. Den svenske utredningsgruppen skal i mars levere et forslag til den svenske regjeringen om hvordan et museum for å bevare og videreføre minnet av Holocaust skal opprettes. I direktivet fra regjeringen blir det slått fast at fortellinger fra overlevende med tilknytning til Sverige skal stå i sentrum for virksomheten. HL-senterets direktør, Guri Hjeltnes er begeistret for initiativet fra den svenske statsministeren og sier: "HL-senteret ser frem til et interessant samarbeid og har anbefalt at det svenske museet knyttes tett opp til et akademisk forsknings miljø rundt Holocaust. HL-senteret har samarbeidet med svenske kolleger og institusjoner i alle år. Et slikt museum om Förintelsen borger for et utvidet framtidig samarbeid." HL-senteret ble etablert i 2001, og vil i 2021 markere sitt 20-års jubileum. At Sverige nå følger etter, er viktig, sier Hjeltnes.

Av Peder Hellberg
Publisert 8. nov. 2019 15:39 - Sist endret 11. okt. 2021 10:34