Skoleelever lager utstilling på HL-senteret

Onsdag 13. november ble HL-senterets nye museumsverksted innviet. I alt skal 15-20 skoleklasser fra forskjellige skoler lage sin egen utstilling om temaet «Fra «urinnvåner» til urfolk: hva har formet samisk-norsk historie fra 1905 til i dag?» Alle utstillingene vil kunne sees på HL-senteret frem til juni 2020.  

Elevene lager utstilling

Elevene lager utstilling. Foto: HL-senteret/Peder Hellberg

Først ut var klasse 2 AMA (ambulansearbeiderlinjen) på Holtet Videregående Skole.
 
–  Jeg er imponert over det samhold som mange samer har hatt etter å ha opplevd diskriminering gjennom lang tid, sier Amanda Birkeland-Olsen som er en av elevene fra Holtet videregående skole som var med på å lage den første utstillingen. 

Amanda Birkeland-Olsen fletter bånd til utstillingen.

– Jeg synes klassen vår har klart å skape en rød tråd gjennom utstillingen, og dette har vært en spennende og morsom måte å lære om et nytt tema i norsk historie, fortsetter Birkeland-Olsen.

Hver utstilling vil bli stående i ca. to uker og vil være unik gjennom at elevene selv bestemmer hva de ønsker å fokusere på innenfor temaene politikk, vitenskap og kultur. Elevene blir kuratorer for sin egen utstilling og må diskutere med hverandre, gjøre valg og ta avgjørelser om hvilke historiske kilder, visuelle virkemidler og tekst de vil bruke for å få frem hva som har formet den samisk-norske historien. 

Elevene må reflektere over hvordan de fremstiller fortiden, hvilke hendelser, personer og fenomener de løfter frem eller velger å utelate. Kildene de tar i bruk er valgt ut av HL-senterets formidlere i samarbeid med forskere, kunsthistorikere og representanter fra ulike samiske miljøer i Norge.
 
– Dette var en spennende mulighet for oss å gjøre noe annerledes, slik at elevene får gjøre noe selv, istedenfor å bare høre på læreren, sier Maria Augestad, som er kontaktlærer for klasse 2 AMA på Holtet Videregående Skole. 

– I tillegg er temaet om det samiske et område som jeg tror mange lærere synes er utfordrende, både fordi det er et sensitivt tema og fordi det er vanskelig å finne god litteratur, mener Augestad.

Museumsverkstedet er støttet av Sparebankstiftelsen og er en del av den kulturelle skolesekken i Oslo. Det er undervisningsavdelingen og utstillingsdesigner Hanne Steien ved HL-senteret som har utviklet verkstedet. 

Elise Christensen og Kristin Borgenheim på utstillingsåpning

–  Vi har jobbet i lang tid med å utvikle dette konseptet, og vi var veldig spente på hvordan elevene skulle ta fatt på oppgaven, forteller Elise Christensen, som er fungerende leder for undervisningsavdelingen på HL-senteret. 

– Alt gikk veldig bra! Det var gøy og inspirerende å se hvordan elevene samarbeidet om oppgavene og ikke minst hvor kreative de var med å forme utstillingen. Vi har fortsatt noen plasser igjen mot slutten av perioden, hvis noen skoler har lyst til å være med på å lage sin egen utstilling, sier Christensen.

For å booke plass på museumsverkstedet: send en epost til: undervisning@hlsenteret.no
 

 

Emneord: utstilling, museumsverksted Av Peder Hellberg
Publisert 14. nov. 2019 14:57 - Sist endret 11. okt. 2021 10:41