Stor anerkjennelse til Ruth Maier

Så kom Ruth Maier til USA, 77 år etter sin død. 29. januar åpnet utstillingen «Lives Cut Short. Seeking Refuge During the Holocaust. The Short Life of Ruth Maier» i FNs hovedkvarter, som del av FNs Holocaust Remembrance Programme.

Ewa Mork og Guri Hjeltnes

HL-senterets Ewa Mork og Guri Hjeltnes under utstillingsåpningen i FN- bygningen. Foto: Nora Savosnick

Over hundre mennesker var til stede da Ruth Maiers historie ble brakt inn i FNs store og fjonge foyer, blant disse var Holocaustoverlevende og interesserte fra mange land. Også et familiemedlem av Ruth Maier hadde kommet hele veien fra Brno for å være til stede i FN.

Det var de to FN-delegasjonene fra Østerrike og fra Norge som har støttet at utstillingen om Ruth Maier nå henger i FNs lobby ut februar måned.

– Det er en stor og viktig anerkjennelse fra FNs side at jødiske flyktningers liv og skjebne i det nazistiske Europa nå er løftet fram i FN, sier direktør Guri Hjeltnes ved HL-senteret.

Hundretusener sto i kø for å komme seg til USA og vekk fra det nazistiske Europa, forgjeves.
Hjeltnes løftet i sin åpningstale fram Ruth Maiers liv i Norge.

Åpningen ble ledet av undergeneralsekretær Alison Smale, og det var også taler blant annet fra Østerrikes FN-ambassadør Jan Kickert og Norges FN-ambassadør Mona Juul og seniorforsker Winfried R. Garscha, medkurator.

Utstillingen er på tre språk, engelsk, tysk og norsk, og på norsk heter den «Avkortede liv». Den er et resultat av et flerårig samarbeid mellom HL-senteret i Oslo og DÖW, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, i Wien. Det er Ewa Mork, leder for HL-senterets bibliotek- og dokumentasjonsavdelingen, og ved DÖW senior historiker Winifried R. Garscha som vært kuratorer for utstillingen.

Utstillingen ble vist første gang i Wien, så i fjor på HL-senteret og sist høst i Lillestrøm. Utstillingen som nå henger på Manhattan, er noe utvidet og tilpasset plasseringen i USA. Ved siden av utstillingen vil det rulle en liten filmsnutt fra den kommende dokumentaren om Maier, laget av den norske filmskaperen Elsa Kvamme.

– Ruth Maier ble bare 22 år gammel, men hennes arv til ettertiden er stor. HL-senteret er stolte av å forvalte og sikre denne kulturarven, sier Ewa Mork.

Ruth Maier ble født i Wien den 10. november 1920, kom som flyktning til Norge i 1939 og ble drept i Auschwitz 1. desember 1942. Hun skrev dagbok hele livet, og åtte av dagbøkene fra årene mellom 1933 og 1942 er bevart i HL-senterets arkivsamling. I desember 2014 ble arkivet etter Ruth Maier innlemmet i Norges dokumentarv, og regnes dermed som en del av UNESCOs verdensarv.

I Norge møtte Ruth den kommende lyriker Gunvor Hofmo, og et nært og spesielt vennskap oppsto. Det var Hofmo som i nesten 50 år tok vare på Ruths åtte etterlatte dagbøker. Det var deretter Jan Erik Vold som gjenoppdaget dagbøkene, redigerte, kommenterte og utga «Ruth Maiers dagbok» i 2007 som nå er oversatt til 11 språk. – Det gleder meg at Ruth Maier nå er kommet til USA, sier Jan Erik Vold som også var til stede under åpningen i New York.

Flere norske medier har dekket denne saken, blant annet i NRK.

Av Peder Hellberg
Publisert 24. jan. 2019 11:38 - Sist endret 9. nov. 2020 10:55