Ny studie: Quisling visste om massedrapene på jødene

Historiker Carl Emil Vogt har dokumentert at Vidkun Quisling leste svenskspråklige mediers beskrivelse av behandlingen av jødene før deportasjonen av 773 norske jøder. 

Studien er publisert i Nytt Norsk Tidsskrift

Dette er første gang noen framlegger konkret og detaljert informasjon om hva Quisling personlig fikk tilsendt om jødeutryddelsene.

Funnet av klipparkivet «Jødeproblemet» i Nasjonalbiblioteket viser at Quisling og sannsynligvis hele NS-regjeringen, kjente til massemyrderier og ble dømt på feil grunnlag, konkluderer Vogt:

«De har visst at tallene på drepte jøder kunne komme opp i millioner. All diskusjon om de visste eller ikke, bør etter dette legges bort». 

Vogt legger fram funnene på HL-senteret torsdag 12.9 kl. 18.30

HL-senteret og Nytt Norsk Tidsskrift ønsker torsdag velkommen til et miniseminar hvor Carl Emil Vogt presenterer den nye forskningen. Flere historikere vil deretter kommenterer funnene: Quisling-biograf Hans Fredrik Dahl, Øystein Hetland ved HL-senteret og Mats Tangestuen ved Jødisk Museum. Hannah Helseth, ansvarlig redaktør i Nytt Norsk Tidsskrift, leder møtet. 

«Skulle vært dømt strengere»

«Når Quisling påsto at han ikke visste, følger han folkemordets radikalitet, og det er derfor helt sentralt at vi nå vet at drapene på jødene ble utført med viten og vilje», skriver Hannah Helseth i sin leder i Nytt Norsk Tidsskrift.

«Da lagmannsrettens dom falt over Quisling i 1945, ble han bare dømt for uaktsomt drap på jøder som ble deportert fra Norge: «Retten antar at tiltalte ikke har vært seg fullt bevisst at jødene ved den aksjon han satte i gang ville utsettes for å miste livet, da en den gang ikke hadde det kjennskap til tyskernes behandling av jødene i gasskamre o.l. som en senere har hatt,» sto det i dommen. Dette var galt. Quisling skulle vært dømt strengere», konkluderer Carl Emil Vogt. 

Les en større reportasje om funnet i Aftenposten

Publisert 11. sep. 2019 21:47 - Sist endret 11. okt. 2021 10:34