Mendelsohn i ny drakt

En stor begivenhet fant sted på HL-senteret onsdag 6. november, da den nye utgaven av Oskar Mendelsohns «Jødenes historie i Norge» ble lansert på HL-senteret.

Leif Arne Mendelsohn forteller om sin far, Oskar Mendelsohn

Leif Arne Mendelsohn forteller om sin far, Oskar Mendelsohn

Opprinnelig besto verket av to bind og i år er det 50 år siden første bind utkom (det andre bind utkom i 1986). Lektoren og historikeren brukte nesten fire tiår av livet sitt til dette prosjektet, som nå er slått sammen til en bok på 959 sider, rikt illustrert med unike historiske bilder, illustrasjoner og alle Mendelsohns opprinnelige tabeller, litteraturliste og personregister.

Filosofen og historikeren Esben Søbye har skrevet en innsiktsfull innledning og konstaterer at dette fortsatt er et referanseverk med stor R for jødenes historie i Norge.

Mendelsohn flyktet under andre verdenskrig til Sverige, og i 1949 fikk han av Det Mosaiske Trossamfund oppgaven om å skrive de norske jødenes historie. Oskar Mendelsohns sønn, Leif Arne Mendelsohn fortalte onsdag at hans far mente at han «hadde en forutsetning for å skrive denne historien som vi andre ikke hadde, og derfor også en forpliktelse til å gjøre nettopp dette».

Historiker og psykolog Berit Reisel sa på seminaret «i ettertid er det nesten ufattelig at noen kunne komme på slik tanke som å bruke krefter på historieskriving da første prioritet må ha vært å finne fotfeste og forsøke å fortsette å overleve». Videre sa Reisel om viktigheten av å kunne dokumentere historien at «i det første bindet bringer Oskar Mendelsohn oss dessuten tilbake til den tid som var gått tapt. Med imponerende detaljrikdom beskriver han alt som var dokumenterbart og setter sammen det fragmenterte bildet sammen igjen slik at det som var borte kan bli til minner som flytter inn i erindringstradisjonen».


Professor Christhard Hoffman (Universitetet i Bergen og HL-senteret) trakk frem Mendelsohns forsiktige fortellerstil som er preget av et nøkternt språk hvor fortellerstemmen er nøytral og tilbaketrukket gjennom å la «kildene snakke for seg selv». Videre konstaterte Hoffmann at Mendelsohn følger to spor, det ytre sporet som beskriver historien om det rettslige og politiske rundt jødenes tilstedeværelse i Norge, og det indre sporet som omhandler den jødiske minoritetens utvikling og familiehistorie.

Til uken vil Verdibørsen i NRK presentere en podcast om Oskar Mendelson og boken.

Lenke til direktør Guri Hjeltnes essay om Oskar Mendelsohn i Aftenposten, onsdag 6. november 2019

Lenke til opptak av lanseringen på HL-senteret onsdag 6. november

Av Peder Hellberg
Publisert 8. nov. 2019 16:06 - Sist endret 11. okt. 2021 11:14