Marit Hermansen tildelt Kongens Fortjenstmedalje

Skoler og enkeltmennesker har latt seg inspirere av Marit Hermansens engasjement i arbeid mot rasisme og nynazisme. I mars fikk hun overrakt Kongens Fortjenstmedalje under en seremoni på HL-senteret. 

Foto: Monica Bjermeland

Marit Hermansen fikk medaljen for sitt mangeårige virke i norsk skole, og for sin innsats i arbeidet mot rasisme og diskriminering, og for likeverd og inkludering. Etter hennes eget ønske ble medaljen overrakt under en seremoni på HL-senteret. Den ble ble både høytidelig, tankevekkende og til tider svært rørende. Det var senterets direktør Guri Hjeltnes som overrakte prisen. 

– Høyst fortjent

– Utmerkelsen er høyst fortjent. Marit Hermansen har i en årrekke arbeidet for å heve bevisstheten om rasisme og diskriminering i norsk skole. Det står stor respekt av hennes utrettelige virke, sa Hjeltnes.

HL-senteret har hatt gleden av å samarbeide med Marit Hermansen i mange år. Gjennom arbeidet i juryen for Benjaminprisen og i vår felles innsats for likeverd og inkludering. Ansatte ved senteret var takknemlige for å få dele også denne dagen med henne.

– Marit har valgt å bruke den personlige sorgen til å sette ord på rasismen som et samfunnsproblem. Vi vet at dette ikke har vært lett. Men gjennom dette, har hennes sorg blitt vår sorg, sa Hjeltnes i talen sin til henne.

– Gjennom ditt virke i norsk skole og i offentligheten, har du øst av din kunnskap og kompetanse. Du er en stemme som blir lyttet til, på grunn av ditt engasjement, din erfaring og kunnskap, sa Hjeltnes.

– Med utgangspunkt i et stort personlig tap og dyp sorg arbeidet du deg tilbake til skolen. Du har rettet blikket videre og bidratt til å sette ord på rasismen som et samfunnsproblem. Gjennom dette arbeidet, har din sorg blitt vår sorg. Din Benjamin og har også blitt «vår» Benjamin, ja det norske samfunns Benjamin.   

Små og store prominente gjester

Seremonien ble innledet med sang og musikk ved Marit Hermansens egne elever fra en mottaksklasse ved Lusetjern skole (bildet). 

 

 

 

 

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner takket Marit Hermansen på denne måten:

– Du uttrykte at du var takknemlig. Det er vi som er takknemlige. Det er vi som vil takke deg, sa han. 

Og Gunnar Stålsett uttrykte det slik:

– Det Benjaminprisen betyr er at den taler til den neste generasjon, alltid den unge generasjon, de som skal ta ansvar for fremtiden. Og det er der kampen mot rasisme må vinnes. Kampen mot rasisme er kampen om hjertet, om sinn, om eksistens. En kamp som bare kan vinnes når mennesker viser det mot og den kjærlighet, og den toleranse som Benjaminprisen representerer og hvor ditt hjerteslag kjennes med hver utdeling. Gratulerer, du fortjener kongens heder og alles takk.

Det var tre av Marits rektorer som utarbeidet forslaget. De begrunnet det slik:

«I de 17 årene som har gått siden drapet, har Marit stått i front i kampen mot rasisme og nazisme og har vist et utrettelig engasjement.  Benjamins Minnefond og Benjaminprisen har fått navnet til en høyt elsket og savnet sønn. Hun har hele tiden vært målrettet, en pådriver og premissleverandør i forhold til begge prisene.

I et intervju i forbindelse med NRK’s Podcast «Hele historien» sier Marit Hermansen at det er viktig at man ikke prøver å gjemme bort og bagatellisere at nynazistgrupper eksisterer, og at PSTs navnsetting av disse gruppene derfor er et steg i riktig retning. Man må begynne å erkjenne at de faktisk finnes – tørre å si hva de heter og hva de gjør.

Dette er noe hver og en kan og bør gjøre, og at det er det absolutt viktigste. Skoler og enkeltmennesker har latt seg inspirere av Marit Hermansens engasjement i arbeid mot rasisme og nynazisme, som igjen er på frammarsj.  Det er dessverre like aktuelt som for 17 år siden.  

Da Benjamin døde, ga vi alle et løfte: ‘Vi må aldri glemme». Et slikt løfte er et tomt løfte hvis vi ikke evner å materialisere det til handling.’ Eller som Marit selv sier det: ‘Dette er noe av det hvert enkelt menneske kan gjøre, og er det absolutt viktigste, tenker jeg’»

 

Benjaminprisen blir hvert år delt ut av Kunnskapsdepartementet (KD) til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen, som ble drept 15 år gammel den 26. januar 2001 av erklærte nynazister. Drapet var rasistisk motivert. HL-senteret er sekretariat for prisen og direktør Guri Hjeltnes juryleder. I vår lanseres en bok om prisen basert på erfaringene til 14 av vinnerskolene. Til nå har 17 ulike skoler fra hele Norge fått Benjaminprisen. Marit Hermansen er et forbilde, ikke bare på Holmlia, men for det antirasistiske arbeidet på skoler i hele landet. Les mer om prisen på www.benjaminprisen.no

Av Ellen Rømming
Publisert 1. mars 2019 16:52 - Sist endret 19. apr. 2022 14:48