I trappa: Ingvill Thorson Plesner

Menneskerettighetsekspert Ingvill Thorson Plesner har nettopp fylt femti og har begynt å lyve på alderen. Om et par uker arrangerer hun og kollega Ellen Stensrud et svært aktuelt seminar om rettsoppgjøret etter folkemordet på jezidiene.


Ingvill er faglig ansvarlig for utstillingen «Etter et folkemord: Møter med jezidier» som står på HL-senteret ut september.

Status for rettsoppgjøret og dokumentasjon av folkemordet på jezidiene er også

tema for en konferanse på HL-sentertet 6. september som Ingvill Plesner er medarrangør for. Situasjonen for jezidikvinner og deres barn født i IS-fangenskap tas også opp på et internasjonalt ekspertseminar Plesner er ansvarlig for dagen før konferansen.


Hvorfor skal folk få med seg utstillingen «Møter med jezidier» som snart er inne i sin siste måned?

Foto: Monica Bjermeland / HL-senteret

Utstillingen er svært aktuell i forbindelse med at det nå i august er 5 år siden terrorgruppen IS startet folkemordet på denne religiøse minoriteten. Rettsoppgjør og identifisering av lik fra massegraver er nå i gang, men fortsatt er det mange savnede.

Gjennom film, foto, VR-turer (360-foto m.v.), skulpturer og malerier gir den et genuint innblikk i noe av mangfoldet i en religiøs gruppe som mange kun forbinder med nobelprisvinner Nadia Murad.

VR-turene tar deg blant annet med til Lalesh, jezidienes hellige by i kurdisk Nord-Irak, og til en flyktningeleir like ved. Kortfilmene vi har produsert gir innblikk i hva det kan si å være ung jezidi i Norge i dag.

 

Beskriv hva du jobber med.

Forskning og formidling om minoriteters rettigheter og vilkår, nasjonalt og internasjonalt. I norsk sammenheng har jeg særlig jobbet med livssynsminoriteters og nasjonale minoriteters vilkår, i det siste særlig med formidling av skogfinnenes historie. 

Jeg har utviklet og leder flere internasjonale prosjekter om minoriteters vilkår som nå mottar flerårig finansiering fra Utenriksdepartementet og NORAD. Blant annet er jeg prosjektleder for et forskningsprosjekt om betydningen av religiøs og etnisk tilhørighet for flyktninger fra Irak og Syria. Jeg er også ansvarlig for utviklingen av en internasjonal web-basert læringsressurs om inkluderende medborgerskap og menneskerettigheter der film er den sentrale formidlingsformen (www.inclusive-citizenship.no)

 

Hva gjør HL-senteret til en interessant arbeidsplass?

Den sterke satsningen på forskningsformidling og et tverrfaglig miljø er inspirerende for meg. Som samfunnsviter og forsker lærer jeg mye av å få jobbe også med historikere og formidlere. Som minoritetsforsker har jeg også lært mye av mine kolleger innen folkemordsstudier.

 

Hva bør folk vite om HL-senteret som de kanskje ikke vet?

Jeg har oppdaget at mange ikke er klar over at det er åpent her for alle hver dag hele året (bortsett fra juleaften og enkelte andre helligdager), både med spennende utstillinger og en fin kafé!

 

Nevn en hendelse eller en person som har gjort sterkt inntrykk på deg.

Det gjorde sterk inntrykk på meg å intervjue tre unge flyktninger fra Syria som nå har opphold i Norge. Den ene var Sunni, den andre Shia og den tredje kristen. De hadde selv valgt å bo sammen i kollektiv, og opplevde ikke at ulik livssynsbakgrunn var noen utfordring. Slike historier gir håp, både for forhold her hjemme og for gjenreisning etter krig og konflikt i andre land.


Siste kulturopplevelse?

Var på Selma Lagerlöfs hjemsted Mårbacka ved Sunne i sommer. Det gjorde inntrykk å oppleve omgivelsene til en så fantastisk forfatter og fascinerende person.

Emneord: i trappa, intervjuet
Publisert 19. aug. 2019 13:12 - Sist endret 19. aug. 2019 13:12