HL-senteret under Arendalsuka

Tradisjonen tro, drar HL-senteret til Arendal i midten av august. Vi deltar på flere viktige arrangementer og en stand full av freds- og menneskerettslige overraskelser!

Sjekte og publikum i Arendal

Mandag 13.8

Klokka 16, rett etter åpningen av festivalen, stiller seniorforsker Terje Emberland opp på vår felles stand sammen med Freds- og menneskerettighetssentrene for å snakke om konspirasjonsteorier. Emberland ga nylig ut boken «Hva er konspirasjonsteorier?» sammen med kollega Asbjørn Dyrendal ved NTNU.

Konspirasjonstenkning og konspirasjonsteorier er noe svært mangslungent, viser forfatterne i boken. De dukker ofte opp i populærkulturen og påtreffes innenfor hele det politiske spekteret. Hvordan er forekomsten i Arendal i midten av august? Stikk innom standen vår mandag eller onsdag for en prat med Terje Emberland og finn ut!

Tirsdag 14.8

Tirsdag starter vi dagen i Bystyresalen klokka 10 med det som er én av sommerens viktigste politiske prosesser og diskusjoner: Hvor demokratistyrkende blir fagfornyingen i norsk skole?

Å utdanne borgere med samfunnets «rette» verdier og holdninger er langt på vei lagt på skolens skuldre, og i forslaget til nye læreplaner er kompetanse om demokrati og medborgerskap ett av de sentrale temaene som skal inn i alle fag.

Men forslagene til endringer i samfunnsfag og historie har fått fagfolk til å reagere. I Arendal spør de sju Freds- og menneskerettighetssentrene:

  • Hva vil de nye læreplanene bety i praksis for elevene, lærerne og freds- og menneskerettighetssentrene?
  • Hvordan bør vi forholde oss til at enkelte tverrfaglige temaer er foreslått fjernet fra noen fag, f. eks. at bærekraftig utvikling ikke blir en del fra norsk og naturfag og demokratisk medborgerskap ikke en del av matematikkfaget?

Panelet består av:

•             Tom Erlend Skaug (H), statssekretær, Kunnskapsdepartementet

•             Martin Henriksen, utdanningspolitisk talsperson, Arbeiderpartiet

•             Steffen Handal, leder, Utdanningsforbundet

•             Thomas V. H. Hagen, avdelingsleder, ARKIVET

•             Simon Malkenes, lektor

•             Judith Klein, tverrfaglig gruppe i læreplanutvalget

•             Alida de Lange D’Agostino, påtroppende leder av Elevorganisasjonen

•             Guri Hjeltnes, direktør, HL-senteret (ordstyrer)

 

Samme dag, klokka 12, inviterer Advokatforeningen til Rettssak som rollespill sammen med HL-senteret. Årets sak handler om hatytringer på nett.

Manus er basert på en sak der en person ble trukket for retten for å ha kommet med en hatefull ytring på en privat Facebookside. Dommer er høyesterettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen, forsvarer er Mette Yvonne Larsen og ekspertvitne HL-senterets stipendiat Birgitte Haanshuus. Skuespillere fyller rollene som fornærmede og tiltalt.

Onsdag 14.8

Onsdag klokka 13 inntar direktør Guri Hjeltnes standen vår i gågata. Kom og snakk med henne om Holocaust og historiefortelling, om krigsseilere  og om offentlige unnskyldninger - blir det inflasjon når dagens politikere skal gjøre opp for fortiden? Hjeltnes forteller mer en gjerne også om HL-senterets nye planer for «Mino», det moderne tilbygget som skal reises vegg i vegg med historiske Villa Grande.

Klokka 14 snakker Terje Emberland om konspirasjonsteorier igjen, denne gangen i et panel i Arendal bibliotek. Hvordan forholder vi oss til at desinformasjon og alternative fakta spres i klasserommet og i sosiale medier? 

Torsdag 15.8

Torsdag klokka 14 gransker vi samiske konspirasjonsteorier i et annet felles arrangement med Freds- og menneskerettighetssentrene. HL-senterets historiker og formidler Lars Lien er én av deltakerne. Mer informasjon kommer!

Av Monica Bjermeland Illustrasjonsfoto: Senterpartiet @Flickr
Publisert 27. juni 2019 11:57 - Sist endret 28. juni 2019 11:28