HL-senteret under Arendalsuka

Årets Arendalsuke: Debattmøter om samehets, fagfornyelsen i læreplaner, «dommer for en dag», offentlige unnskyldninger, jazz og vaffelsteking på freds- og menneskerettighetssentrenes felles stand.

Sjekte og publikum i Arendal

Konspirasjonssnakk rundt samers urfolksstatus og Sametingets makt dukker gjerne opp når spørsmål om vann, land, kultur, næringspolitikk og rettigheter i Nord-Norge debatteres. Temperaturen blir ofte høy, og ordbruken aggressiv.

Tidligere i år så Nordlys seg nødt til å stenge kommentarfeltet i nordnorskdebatt.no etter økt omfang av antisamiske holdninger. 

I Arendal spurte vi: Er det så farlig om samene får innskrenket ytringsfriheten sin? Ja, mener vi.

Se Arendalsuka-debatten om samehets og konspirasjonsteorier i opptak:

Mandag 13.8: Åpning og konspirasjonsteorier 

Rett etter festivalåpningen, klokka 16, stiller seniorforsker Terje Emberland opp på vår felles stand med freds- og menneskerettighetssentrene i Gågata for å snakke om konspirasjonsteorier. Emberland ga nylig ut boken «Hva er konspirasjonsteorier?» sammen med kollega Asbjørn Dyrendal ved NTNU.

Konspirasjonstenkning og konspirasjonsteorier er noe svært mangslungent, viser forfatterne i boken. De dukker ofte opp i populærkulturen og påtreffes innenfor hele det politiske spekteret. Hvordan er forekomsten i Arendal i midten av august? Stikk innom standen vår mandag eller onsdag for en prat med Terje Emberland og finn ut!

Tirsdag 14.8: Nye læreplaner og rettssak om hatytringer på nett

Tirsdag starter vi dagen i Bystyresalen klokka 10 med det som er én av sommerens viktigste politiske prosesser og diskusjoner: Hvor demokratistyrkende blir fagfornyingen i norsk skole?

Å utdanne borgere med samfunnets «rette» verdier og holdninger er langt på vei lagt på skolens skuldre, og i forslaget til nye læreplaner er kompetanse om demokrati og medborgerskap ett av de sentrale temaene som skal inn i alle fag.

Men forslagene til endringer i samfunnsfag og historie har fått fagfolk til å reagere. I Arendal spør de sju freds- og menneskerettighetssentrene hva de nye læreplanene bør bety i praksis for elevene, lærerne og freds- og menneskerettighetssentrene.

Hvorfor inviterer vi til denne diskusjonen?

Undervisningen på freds- og menneskerettighetssentrene gir elever historisk og demokratisk innsikt og er en del av det utvidede klasserommet. Vi tilbyr ikke noe som kommer i tillegg til læreplanen, tvert imot ligger sentrenes tilbud i kjernen av skolens mandat. Guri Hjeltnes er møteleder.

Samme dag, klokka 12, inviterer Advokatforeningen til Dommer for en dag sammen med HL-senteret i Gamle Rådhus.

Ytringsfrihet og vern mot hatefulle ytringer, er to gode samfunnsverdier. Hva gjør vi når de står mot hverandre? En mann har ytret seg hatefullt mot en kvinne i sosiale medier. Vi tar saken opp til doms i vår rettssak som rollespill. Publikum må selv ta stilling til skyld, og utmåle straff. 

Medvirkende er blant andre Wenche Elizabeth Arntzen, Mette Yvonne Larsen og HL-forsker Birgitte Haanshuus. Skuespillere fyller rollene som fornærmede og tiltalt.

Onsdag 14.8: Historiefortelling, konspirasjoner og jazzkonsert

Onsdag klokka 13 inntar direktør Guri Hjeltnes standen vår i gågata. Kom og snakk med henne om Holocaust og historiefortelling, om krigsseilere  og om offentlige unnskyldninger - blir det inflasjon når dagens politikere skal gjøre opp for fortiden? Hjeltnes forteller gjerne også om HL-senterets nye planer for «Mino», det moderne tilbygget som skal reises vegg i vegg med historiske Villa Grande de neste årene.

Klokka 14 snakker Terje Emberland om konspirasjonsteorier igjen, denne gangen i et panel i Arendal bibliotek. Hvordan forholder vi oss til at desinformasjon og alternative fakta spres i klasserommet og i sosiale medier? 

Guri Hjeltnes snakker om offentlige unnskyldninger i Bystyresalen kl. 19.

Vi avslutter kvelden, uten foredrag, på Café Det Lindvedske Hus i Nedre Tyholmsvei sammen med våre gode venner ved de andre freds- og menneskerettighetssentrene. Det blir minikonsert med jazzbandet Svarte Svingende fra klokka 20.00. Åpent for alle!

Torsdag 15.8: Fordommer mot samer

Torsdag klokka 14 gransker vi konspirativt snakk om samer i et annet felles arrangement med freds- og menneskerettighetssentrene. HL-senterets historiker og formidler Lars Bjørndal-Lien er én av deltakerne. 

Konspirasjonssnakk rundt samers urfolksstatus og Sametingets makt dukker gjerne opp når spørsmål om vann, land, kultur, næringspolitikk og rettigheter i Nord-Norge debatteres. Temperaturen blir ofte høy, og ordbruken aggressiv. Tidligere i år så Nordlys seg nødt til å stenge kommentarfeltet i nordnorskdebatt.no etter økt omfang av antisamiske holdninger. 

I Arendal spør vi: Har antisamiske holdninger nå har tatt en ny og mer konspiratorisk form? Hvorfor, og hvor kommer disse holdningene fra?

Vi gleder oss til å se deg i Arendal!

Av Monica Bjermeland Illustrasjonsfoto: Senterpartiet @Flickr
Publisert 27. juni 2019 11:57 - Sist endret 23. aug. 2019 10:22