Godt nytt år, kjære venner av HL-senteret!

Direktør Guri Hjeltnes oppsummerer et hektisk og givende 2019.

Første programpost for oss i 2020 blir markeringen av Den internasjonale Holocaustdagen, på Akershuskaia i Oslo mandag 27. januar kl. 15.

FØLG HELE PROGRAMMET

Foto og design: Hanne Steien / HL-senteret

                                                                                             Bygdøy 19. desember 2019

Kjære venner av HL-senteret!

Det er dags å hilse til våre mange kolleger, venner og støttespillere og takke for et godt, variert og spennende faglig samarbeid i året som er gått. HL-senterets forsknings-, formidlings- og dokumentasjonsavdeling har brede nettverk i inn- og utland, og det har satt sitt preg på arbeidet og ført til at senterets dyktige stab har hatt et meget aktivt år.

Så aller først en stor takk til de ansatte ved senteret for innsatsen. HL-senteret har i 2019 om lag 30 årsverk, og med noen phd-er og masterstudenter og andre på ulike prosjekter, kan vi fort telle 35 mennesker i gangene. I gjennomsnitt har vi besøk av 200 skoleelever til ulike pedagogiske opplegg som vår driftige undervisningsavdeling tar imot. Og noen ganger mer, sist tirsdag hadde vi 80 elever på besøk. Da er det liv og aktivitet i alle husets etasjer.

I vinter anbefaler vi sterkt et besøk i musikkværelset når du kommer til senteret. Der har undervisningsavdelingen bygget og rigget et undervisningstilbud om norsk-samisk historie, hvor skoleklasser har museumsverkstad og selv lager en utstilling – som står til neste klasse kommer og lager ny utstilling. Kom og se hvor kreative og kloke dagens skoleelever er!

HL-senteret har i 2019 hatt om lag 60 arrangementer – som omfatter et stort spenn; fra overfylte søndagsforedrag til den interesserte allmennhet og videre til forskningsseminarer og konferanser, boklanseringer, pressekonferanser, konserter og teater.

Siste uke før jul ønsket HL-senteret velkommen til møte i det nye internasjonale nettverket The Global Consortium on Bigotry and Hate, som samlet eksperter på folkemord, fordommer og ekstremisme fra flere kontinenter. Samtidig gjestet historikeren Deborah Lipstadt oss, med besøk og omvisning på HL-senteret og et foredrag og samtale i Litteraturhuset i Oslo, i foredragsserien «Andre verdenskrig – gjensyn og dypdykk», som HL-senteret og Universitetet i Tromsø-Norges arktiske universitet, støttet av Eckbos Legat. Lipstadts eminente og inspirerende foredrag kan du se her.

Som mange har lagt merke til, er deler av HL-senteret i dag en byggeplass. Det er virkelig fascinerende å vite at det nye tilbygget MINO vil stå ferdig som et råbygg til sommeren, og forventes å stå ferdig om et års tid.

Statsbygg er byggherre, og OBAS Øst er entreprenør. Byggingen har satt sin koloritt på arbeidsdagen, med støy og sprengning og bulder og brak, strømbrudd – rett og slett mye nytt for en forskningsinstitusjon. Vi beklager den uleilighet dette påfører våre gode naboer, vi takker for tålmodighet overfor byggestøy og anleggstrafikk.

HL-senteret ser fram til at tilbygget skal stå som et vakkert tilskudd til nærmiljøet. MINO vil romme utstillinger om minoriteters levekår og ulike samtidstemaer – og på huset er en rekke grupper i sving for å fylle tilbygget. Vi åpner MINO i 2021, samme år som HL-senteret også markerer sitt 20-års jubileum. Hvordan det vil skje, er ennå ikke klart, men feire oss selv skal vi og velkommen skal du være!

Hovedvirksomheten til HL-senteret vil selvsagt fortsatt være i Villa Grande. Vi minner om det første store arrangementet i 2020 – på Akershuskaia mandag 27. januar. Minnemarkeringen av Den internasjonale Holocaustdagen blir spesiell dette året, det er 75 år siden leirene Auschwitz-Birkenau ble befridd 27. januar 1945.

Men fram til da ønsker vi alle våre venner en fredelig uke og et riktig godt, nytt år. Velkommen tilbake til oss i det nye året!

 

                                                                                                                         Guri Hjeltnes

Av Guri Hjeltnes
Publisert 19. des. 2019 11:32 - Sist endret 26. feb. 2020 14:59