FNs spesialrapportør på besøk

FNs spesialrapportør for minoritetssaker Fernand de Varennes besøkte HL-senteret 6. november i forbindelse med en workshop for prosjektet "Inclusive Citizenship and Human Rights" som ledes av HL-senterets forsker, Ingvill Thorson Plesner

Fernand de Varennes og Ingvill Plesner i samtale

Prosjektet støtter blant annet opp under arbeidet med regionale forum som FN arrangerer i 2020 om hatytringer mot minoriteter. Fra HL-senteret deltok både forskere og medarbeidere fra Dembra (Demokratisk Beredskap mot Rasisme og antisemittisme) i workshopen, der de Varennes var innleder.

Publisert 8. nov. 2019 15:26 - Sist endret 11. okt. 2021 10:41