Eksperter på folkemord, fordommer og ekstremisme til HL-senteret

Høyreekstremisme, hat og fordommer later til å øke over hele kloden. Det gjør også den globale forskningen om ulike former for hat. Mindre vet vi om hatets lokale særegenheter.

Illustrasjonsfoto: Jon Tyson @Unsplash

Et nytt, internasjonalt nettverk av fageksperter, The Global Consortium on Bigotry and Hate, prøver å gjøre noe med denne blindsonen. Nettverket ble opprettet av professor Alex Hinton som er en ledende ekspert på folkemord, og har som mål å samle kunnskap om og omfang av fordommer og hatkriminalitet i ulike land – også utenfor Europa. 

– Vestlig sentrert forskning

– I Europa er forskningen på rasisme, fremmedfrykt og fordommer veldig vestlig sentrert. Nettopp derfor er det viktig for et senter som vårt å være med i et nettverk som dette. Her får vi ikke bare kunnskap om gruppefiendtlige holdninger i andre verdensdeler, men også mulighet til å diskutere og reflektere med forskere fra helt andre samfunnsforhold om hva vi som forskere kan bidra med i arbeidet med å begrense veksten av disse fenomenene, sier Alexa Døving, forsker I ved HL-senteret. 

Hun er en av møtearrangørene når HL-senteret i midten av desember samler eksperter fra inn- og utland for å se på hvordan fordommer og rasisme rettet mot minoriteter kommer til uttrykk i land som Russland, Argentina, Sør-Afrika, Frankrike og Norge. Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo (C-REX) er medarrangør. 

– Stereotypiene ligner hverandre

– Med globaliseringen, og ikke minst internett, vet vi at holdningskomplekser sprer seg på tvers av kontinenter, eksempelvis bygger muslimfendtligheten i Sri Lanka på mange av de samme stereotypiene som i Norge, samtidig som det finnes særegenheter, sier Døving. 

Første dag av nettverksmøtet er viet høyreekstremisme og hatytringer i Norge. På dag to skal verden utenfor under lupen. Møtet er åpent for et allment publikum mellom 09.30 og 15.30 både 12. og 13. desember, så det er muligheter for å få med seg de viktigste foredragene. Her kan du melde deg på.

Internasjonale deltakere er blant andre Valery Engel, ekspert på høyreradikale i Sovjetunionen, Tali Nates, direktør ved Holocaust-senteret i Sør-Afrika og professor emeritus Stephen Eric Bronner fra Rutgers University i USA som har studert folkemord og menneskerettigheter i en mannsalder.

Når fører høyreekstremisme til ekstremvold?

Norske deltakere er blant andre seniorforsker og underdirektør Anders R. Jupskås ved C-REX, ekspert på populisme og høyreradikale i Norden, Ivar Bjørklund, professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Tromsø som studerer etnopolitikk med fokus på samene, og Alexa Døving, forsker I ved HL-senteret med ekspertise innen rasisme, antisemittisme og islamofobi i Norge.

– Høyreekstremisme og hat kommer til uttrykk på mange måter, og vi trenger mer forskning for å forstå når det fører ekstremvold og når det fører til hverdagsdiskriminering, sier Anders R. Jupskås.

– Å være del av dette nettverket gir oss muligheten til å bidra i utviklingen av komparative perspektiver på et fenomen som dessverre er i vekst i svært mange land, sier Døving.
 

Av Monica Bjermeland
Publisert 28. nov. 2019 09:25 - Sist endret 11. okt. 2021 14:09