– Rasisme kan være strukturell

I mars møttes 170 lærere, skoleledere, eksperter og byråkrater i Bergen for å diskutere hvordan skolen kan møte utfordringer som rasisme, forestillinger om annerledeshet og antidemokratiske holdninger.

– Skolens arbeid med å bygge demokrati og forebygge gruppefiendtlighet er aktuelt som aldri før, sier Guri Hjeltnes.

– På Dembra-konferansen sydet det av engasjement for disse temaene. Konferansen ga håp om at dette er utfordringer skolen er godt rustet til å møte. Blant annet ser vi at skolens overordnete del, som kom i 2017, gir en god ramme for skoler som ønsker kompetanseutvikling for eksempel ved å delta i Dembra, sier hun.

Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme

Dembra står for Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme, og er et tilbud om kompetanseutvikling for skoler. Programmet gjennomføres av freds- og menneskerettighetssentre i ulike regioner og tilbys nettbasert til hele landet.

Programmet på konferansen spente vidt, med verksteder om temaer som hvordan undervise om 22. juli, skolens møte med konspirasjonsteorier, bruk av virtual reality (VR) i undervisningen, fake news og kildekritikk, filosofisk samtale og barns medvirkning. 

To svensker holdt et av hovedinnleggene på konferansen: Jan Jämte og Emma Arneback fra Örebro universitetet har forsket på rasisme og forebygging av rasisme i svensk skole. De pekte på at rasisme ofte forstås individuelt, som holdninger hos den enkelte. I tillegg er det viktig å se at rasisme kan være strukturell, mente de. Diskriminering kan ramme enkeltpersoner selv om ingen har rasistiske holdninger. 

Skiller mellom «utlendingene» og «de norske»

Ingunn Marie Eriksen fra OsloMet pekte i sitt innlegg på at skolen må gi rom for elevenes refleksjoner om etnisitet, gruppeinndeling og tilhørighet. Hun har gjort observasjoner blant elever på en videregående skole i Oslo. Elevene skilte mellom «utlendingene» og «de norske», men dette skillet var ikke bare knyttet til etnistet. Det handlet også om andre ting, som skille mellom de bråkete og de stille, de som ikke hadde kjæreste og de som hadde, de som gjorde det dårlig og de som gjorde det godt på skolen. 

Også regjeringen arbeider med disse temaene: en handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering skal lanseres før jul. Her vil Dembra være et sentralt virkemiddel, fikk vi høre under konferansen.

På denne tredje konferansen i Dembra-regi ble også publikasjon nr. 2 lansert, med bidrag fra forrige Dembra-konferanse. Nå jobber redaksjonen med å samle inn bidrag fra årets konferanse som vil utgjøre publikasjon nr. 3. Neste konferanse gjennomføres i 2021.

I denne podcasten forklarer Peder Nustad hva Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) er.

Av Peder Nustad Foto: Ingvild Festervoll Melien
Publisert 20. mars 2019 14:38 - Sist endret 19. apr. 2022 14:52