Alvimhaugen barneskole tildeles Benjaminprisen 2019!

Alvimhaugen barneskole i Sarpsborg vinner Benjaminprisen 2019 for sitt helhetlige og langsiktige arbeid mot rasisme og diskriminering. Tidlig innsats og involvering av alle skolens ansatte, elever, familier og hele nærmiljøet preger skolens imponerende arbeid.

Alle vinnerskoler mottar denne bysten av Benjamin Hermansen, skapt av Ivar Sjaastad. I 2018 var det Kuben videregående skole i Oslo (bildet), i år blir det Alvimhaugen barneskole i Sarpsborg. Foto: Monica Bjermeland / HL-senteret

– Helt fantastisk! Vi er veldig, veldig heldige. Det er en seriøs sak dette dreier seg om. Fantastisk at vår skole vant, sier Isabella Visco Rosenkilde, elev i 7. klasse og leder i elevrådet.

– Det gjøres et imponerende arbeid i norske skoler mot rasisme og diskriminering, og flere sterke kandidater deltok i sluttrunden om å bli årets vinner av Benjaminprisen. Vinneren Alvimhaugen barneskole har arbeidet jevnt og systematisk i mange år, og mange skoler kan ha noe å lære og bli inspirert av derfra, sier juryleder Guri Hjeltnes.

Ikke berøringsangst med rasisme

Den flerkulturelle Alvimhaugen barneskole har god oversikt over hvordan elevene har det både på skolen og hjemme, og er en inkluderende møteplass i lokalmiljøet. Skolen får honnør for sin elevinvolvering, blant annet gjennom et aktivt elevråd og ved å spesifikt ta opp rasisme i elevsamtaler.

Juryen bemerker at hele lokalsamfunnet påvirkes av skolens arbeid gjennom dette prosjektet. Gjennom sin satsning på Nærmiljøhuset skaper skolen tilhørighet både for elever og deres foresatte. Alle aktiviteter er gratis og har som mål å forebygge rasisme, radikalisering og diskriminering.

Tanken er ett barn hele dagen.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner er glad for at Benjaminprisen går til en skole hvor både elever og ansatte har lagt ned et stort og viktig arbeid for å kjempe mot slike tendenser.

– Skal vi lykkes med å skape en god, inkluderende skole med både læring og trivsel, må vi arbeide systematisk og forebyggende mot de holdningene som lå bak drapet på Benjamin Hermansen i 2001. Jeg gratulerer Alvimhaugen barneskole i Sarpsborg skole med denne hedersprisen, sier Sanner.

Vinnerskolen har deltatt i kommunale kompetansehevingsprogram for lærere som TettPå og Motkraft som legger vekt på ekstremisme og radikalisering, og miljøarbeidere og fagarbeidere er kurset i flerkulturell kompetanse.

Rørt til tårer

Nina Johannessen Tørholen (bildet under), rektor ved Alvimhaugen barneskole, ble rørt til tårer over nyheten.

– Å bli tildelt denne prisen er en stor og viktig anerkjennelse av det arbeidet skolens medarbeidere gjør hver dag, og som er godt innarbeidet på skolen vår gjennom mange år. At det systematiske arbeidet vårt med inkludering og fellesskap, fokus på likeverd, respekt for medmennesker og fokus på forebyggende arbeid mot diskriminering, rasisme og radikalisering blir verdsatt og skolen blir tildelt en slik pris, er veldig stort! sier hun.

Også May Synnøve Kjønnås, som har vært ansatt på skolen i snart 23 år, ble så glad at tårene kom. Hun er teamleder i SFO og administrasjonen, stedfortredende rektor, RØRE-ambassadør, skolefrokostansvarlig, kontaktperson for nærmiljøhuset og har vært med på utviklingen av skolens identitet.

– Dette er en stor anerkjennelse. Tankene går tilbake til skolens første rektor og grunnlegger, hans verdigrunnlag, som vi fortsatt jobber med. Den flerkulturelle elevgruppa vår lærer mye av hverandre, de har en høy trivsel og stor utvikling. Arbeidet vårt handler også om å slippe inn og slippe til, vi har en rød tråd i alle aktiviteter og alt vi arbeider med. Tanken er ett barn hele dagen. Jeg er heldig som har fått være med på hele denne reisen, sier Kjønnås.

–  Vemodig uten Marit Hermansen

– Dette er første år Benjaminprisen er kåret uten Marit Hermansen i juryen – mor til Benjamin Hermansen og en erfaren lærer som satt i juryen fra Benjaminprisens start. Marit Hermansen uttrykte før hun døde sist vår stor stolthet over hva som er oppnådd i skolen i arbeidet mot rasisme. Det er vemodig å arbeide videre uten henne og også et stort ansvar for alle som er opptatt av innsatsen mot rasisme og diskriminering, sier Hjeltnes.

I alt var det 18 skoler som ble foreslått til Benjaminprisen 2019, hvorav de fem beste ble vurdert av juryen. De øvrige nominerte som nådde finalerunden var: Rothaugen skole (Bergen), Skranevatnet skole (Bergen), Slåtthaug videregående skole (Bergen) og Trara barneskole (Fredrikstad).

Prisen deles ut av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner 4. februar 2020. 

 

Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept av erklærte nynazister da han var 15 år gammel. Juryen består av Utdanningsforbundet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elevorganisasjonen og Sametinget. HL-senteret er juryleder og fast sekretariat for Benjaminprisen. Dette er første gang Benjamins mor, Marit Hermansen, ikke har deltatt i juryen. Hun døde tidligere i år.

 

For ytterligere spørsmål, kontakt:

Guri Hjeltnes, juryleder Benjaminprisen 
Tlf: 452 30 353
E-post: guri.hjeltnes@hlsenteret.no
    
Nina Johannessen Tørholen, rektor Alvimhaugen barneskole
Tlf: 907 54 877
E-post: nina-johannesen.toerholen@sarpsborg.com

Monica Bjermeland, pressekontakt
Tlf: 986 84 916
E-post: monica.bjermeland@hlsenteret.no
 

 

Av Monica Bjermeland
Publisert 16. des. 2019 11:25 - Sist endret 16. des. 2019 16:00