– Jeg har også en stemme her

– Kuben gir meg en stemme, sier Reda Al-Shemmari i elevrådsstyret ved Kuben videregående skole. I dag mottok skolen Benjaminprisen 2018.

Elevrådsleder Isha Yassir (t.v) og rektor Kjell Ove Hauge var stolte mottakere av Benjaminprisen 2018. Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg delte ut prisen sammen med juryens nestleder Einar Over Standal (t.h.). Foto: HL-senteret 

– Kuben videregående skole beviser at systematisk arbeid over tid gir resultater, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og la til at Benjaminprisen er en forpliktelse til å fortsette det forebyggende arbeidet.

Over 300 gjester var til stede i foajeen da Kuben i dag mottok Benjaminprisen 2018 for sitt imponerende systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering. For 10 år siden mottok Sogn videregående, forgjengerskolen til Kuben, samme pris. Den «gamle» prisen henger i vestibylen på det nye skolebygget, og som rektor Kjell Ove Hauge sa i sin tale, har verdiene til skolebygget – respekt, ansvar, omsorg – sittet i veggene i alle ti årene.

Disse tre grunnverdiene informerer også Kubens kontinuerlige arbeid for innenforskap.


– Må aldri glemme

– Vi må aldri glemme Benjamin. Derfor er denne dagen så viktig. I dag ærer vi de som jobber mot de holdningene som drepte Benjamin Hermansen i 2001, sa statssekretær Rikke Høistad Sjøberg fra Kunnskapsdepartementet i sin overrekkelsestale.

– Høyreradikalismen er virksom også i Norge gjennom grupper som nører opp under tanken om «dem og oss». Om man blir trist og sint av å innimellom besøke internetts mørke rom, blir man håpefull av å komme på en slik skole som Kuben, sa hun.

– Det finnes hundrevis av skoler som har gode intensjoner om forebyggende arbeid, men det viktigste er også det vanskeligste; å omsette gode holdninger til handling. Vi opplever at Kuben, hver dag, strever for å se hver enkelt elev og er enormt imponert over arbeidet de gjør her, sa Høistad Sjøberg.

Rektor Kjell Ove Hauge leder Oslos største og mest mangfoldige skole, med over 1800 elever og deres lærere. Han delte raust prisen med elevene, de ansatte og bydelen.

– Alle har en aksje i denne prisen, sa han i sin takketale.

– Det er veldig gjevt for oss å vinne Benjaminprisen. Prisen er en katalysator for det daglige arbeidet vårt for inkludering, det vi allerede jobber med, og den forplikter til å jobbe videre mot etniske krenkelser og diskriminering.
 

– Begeistring smitter

– Det har ikke noe å si om du er fra Afghanistan, Somalia, Kenya eller Norge, du blir inkludert uansett hvem du er og hvor du kommer fra her på Kuben. Jeg elsker lærerne og miljøarbeiderne våre, sa Reda Al-Shemmari fra elevrådet i sin tale.

– Og alle kjenner rektoren vår. Han sitter ikke bare på kontoret sitt, men kommer på klassebesøk og hilser på alle elevene. Kjell Ove og resten av ledelsen ved skolen tar oss seriøst. Jeg har også en stemme her. Kuben gir meg en stemme, sa han.

Elevrådsleder Isha Yassir, som ledet seremonien sammen med rektor, var hjertens enig:

– Kuben er mitt andre hjem. Det har ikke gått en dag der jeg har følt meg fremmed her, sa hun i sin takketale.   

Oslos ordfører Marianne Borgen var også stolt til stede under seremonien.

– Samarbeidet mellom elevene og lærerne her på skolen har mange av oss mye å lære av, sa hun.

– Prisen er viktig fordi de gode eksemplene forsterker godt arbeid. Begeistring smitter, tror jeg, og forhåpentlig smittes nå både skoler her i Osloog ellers i landet. Det å få en anerkjennelse gir energi, sa hun.

Borgen la til at priser som Benjaminprisen er spesielt viktige nå, i denne polariseringens tidsalder, med framveksten av en ny høyrepopulisme der den politiske retorikken har tilspisset seg og mange opplever utrygghet.

– Vi må ha høy beredskap mot radikalisering og diskriminering, sa Borgen.

Skolebyråden i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, holdt også en engasjert tale.

– Benjaminprisen henger høyt. Vi er mange som har et spesielt forhold til denne prisen. Det rasistisk motiverte drapet på Benjamin Hermansen gjorde et uutslettelig inntrykk på oss som var unge da. Kampen mot rasisme ble noe nært. Noen av oss våknet og sovnet aldri igjen, sa hun og mintes de 40 000 menneskene som samlet seg på Youngstorget etter drapet i 2001.

– Men rasisme tok også livet av 77 mennesker i Norge 22. juli 2011. Vi kan ikke være naive lenger, sa Thorkildsen.  
 

Juryen la i sin vurdering vekt på Kubens helhetlige tenkning, den langsiktige forankringen og de tydelige prioriteringene i arbeidet mot rasisme og diskriminering. Juryen roste Kuben for å ha utviklet en metodikk som hjelper å avdekke utfordringer på individ- og skolenivå og for å utvikle konkrete tiltak.


Hva er Benjaminprisen?
Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept av erklærte nynazister da han var 15 år gammel.

Benjaminprisens jury har bestått av Marit Hermansen (lærer og Benjamin Hermansens mor) og representanter fra Utdanningsforbundet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elevorganisasjonen og Sametinget. Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret, leder juryens arbeid. HL-senteret er fast sekretariat for Benjaminprisen.
 

Av Monica Bjermeland
Publisert 29. jan. 2019 14:19 - Sist endret 13. mars 2019 14:18