Suksess-serien «Krig, okkupasjon og historisk arv» avrundes

Foredragsserien om Norge under 2. verdenskrig har trukket fulle hus siden 2015. Til høsten følger HL-senteret opp ved å se på krig og okkupasjon fra et internasjonalt perspektiv.

Hans Petter Graver og Guri Hjeltnes

Hans Petter graver og Guri Hjeltnes i Gamle festsal 6. april 2019. Foto: Monica Bjermeland / HL-senteret

Lørdag 26. april arrangerer Universitetet i Oslo og HL-senteret sitt siste felles foredrag i Gamle festsal under vignetten «Krig, okkupasjon og historisk arv». 

– Denne forelesningsserien har vært universitetet på sitt beste. Ja, jeg vil gå et skritt lengre og si at disse forelesningene er selve legemliggjørelsen av grunnlovens krav om «å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale», skriver Ole Petter Ottersen, tidligere rektor ved Universitetet i Oslo i en e-post til HL-senteret.

Sa ja på flekken

Ottersen var den som i sin tid sa ja da Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret, tok kontakt og spurte om Universitetet i Oslo ville være med på å tilby en offentlig foredragsserie i 2015, året for 70-års-jubileet for frigjøringen. 

Ottersen sa ja på flekken.

– Responsen på foredragene i Gamle festsal i 2015 var så overveldende at det var naturlig å fortsette, forteller Hjeltnes, og slik har det fortsatt i fire og et halvt år. 

Også UiOs nye rektor, Svein Stølen, ble begeistret med på laget.

– Sammen har vi skapt en unik arena for diskusjon og læring om norsk okkupasjonshistorie, 2. verdenskrig, forfølgelse av minoriteter og folkemordet på jødene, antisemittisme, ekstremisme og andre aktuelle etterkrigstemaer, sier Stølen.

Tore Pryser i Gamle festsal
Tore Pryser foreleser om den tyske forretningsmannen Wolfgang Geldmacher. Foto: Monica Bjermeland / HL-senteret

 

Bakgrunn for serien

Opprinnelig pågikk det i 2010-2012 en intern seminarrekke om okkupasjonshistorien på HL-senteret, initiert av Odd-Einar Dørum, leder av HL-senterets venneforening. Med støtte fra HL-senterets daværende direktør Odd-Bjørn Fure og senere direktør Guri Hjeltnes, ble ulike foredragsholdere invitert til påfølgende samtale med en gruppe faghistorikere. 

Etter at dette interne seminaret ebbet ut, kom ideen om å ta serien videre til kunnskapsformidling om krig og okkupasjon for et allment interessert publikum med åpne foredrag i Gamle festsal, nå som et samarbeid med Universitetet i Oslo.

Forelesningene har fylt Gamle festsal, noen ganger til bristepunktet, 44 lørdag ettermiddager siden januar 2015. Hjeltnes har ledet så å si alle møtene i Gamle festsal, med unntak av noen få ganger – blant annet når hun har forelest selv!

Fullt hus

Serien har blitt så populær at det gjerne er lang kø før dørene åpnes en halvtime før. Gamle festsal tar 320 personer, og ofte sitter 80 mennesker i et naborom og ser på strømmingen. Andre har fulgt strømmingen fra rundt omkring i landet.

Noen faste tilhørere forventer å få «sine» plasser. Hjeltnes framhever hvordan HL-senterets programansvarlige gjennom flere år, Kari Amdam, har nedlagt et stort arbeid sammen med UiOs Berit Rødsand for å etablere alt det praktiske rundt seansen, og vaktene i Gamle festsal har blitt gode venner og brenner for foredragsserien.

Hva har vært de faglige høydepunktene? 

– Tja, de har det vært mange av. Først og fremst har alle som er blitt invitert til å snakke blitt glade og stolte – de synes det er stas å snakke i vakre, ærverdige Gamle festsal – det er jo virkelig en enestående foredragssal ved Universitetet i Oslo. Og folk har virkelig lagt seg i selen, stilt godt forberedt, vært velopplagte og stolte over å delta i serien, sier Hjeltnes.

– Når Hans Fredrik Dahl har forelest, har det vært stinn brakke lenge før start. Han har vært en aktiv og kontroversiell historiker og en meget god formidler – folk har strømmet til.  Det er knapt noen som kan fylle Aulaen, der vi måtte være én gang, tre kvarter før det starter. 

Breddeformidling

Serien har båret frukter på ulike vis. Med unntak av startforedraget har alt blitt strømmet og noen av opptakene er tilgjengelige på YouTube. Mange av foreleserne har skrevet kronikker etterpå; HL-senteret fikk til en avtale med Aftenpostens kronikkavdeling. Og det har kommet bøker ut av dette. 

– Så vidt jeg har forstått har to bøker fra Dahls hånd blitt til etter foredrag i Gamle festsal. Hans forlegger i Aschehoug har vært en av seriens mange trofaste gjester. Ole Kristian Grimnes har fulgt foredragsserien disse årene, og jeg tenker at serien har hatt en verdi for en historiker som ham, som i fjor utga sin oversiktsbok om 2. verdenskrig, sier Hjeltnes.

Ett av høydepunktene i 2018, var 20. desember, da interessen for en utvidet samtale om hva hjemmefronten egentlig visste i månedene før aksjonen mot jødene - heldagsseminaret «Krigens fortellinger» - trakk 500 interesserte til Samfunnssalen (se video under).
 


– Er det noe vi fremdeles trenger en åpen og opplyst samtale om, så er det nettopp krigen med alle de traumer den påførte vår befolkning, skriver Ottersen som i dag er rektor ved det Karolinska Institutet i Stockholm.

– Kommentarene fra publikum bekreftet med all tydelighet at det fremdeles er sår og skillelinjer som kan føres tilbake til krig og oppgjør. Disse kan ikke heles gjennom forelesninger og debatt, men kan lindres når forskningen beveger oss mot en felles referanseramme. Forelesningsserien har brakt nye og interessante perspektiver på krig og okkupasjon og har vist hvilken kraft som ligger i forskning som setter oss i stand til å forstå og forsone oss med vår egen historiske arv, utdyper Ottersen.

– Jeg vil berømme og takke HL-senteret og Guri Hjeltnes for det gode samarbeidet, for initiativet og for arbeidet som er nedlagt. Dette er formidling på høyt nivå, forskningsbasert, kritisk, og engasjerende. Det har gitt oss sterke inntrykk og viktig innsikt, sier Stølen.  

Lipstadt kommer til ny foredragsrekke

Men først vil HL-senteret i høst fortsette med åpne foredrag i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Fra torsdag 22. august tilbys åpne forelesninger i Litteraturhuset i Oslo, med et internasjonalt blikk på 2. verdenskrig. 

– Jeg kan røpe at 12. desember kommer ingen ringere enn Deborah Lipstadt, forteller Hjeltnes. 

Noen husker sikkert at den amerikanske historieprofessoren og forfatteren i 2000 ble saksøkt for injurier av Holocaust-benekteren David Irving, en rettssak hun vant.

– Forskningsbasert kunnskap om 2. verdenskrig er viktig å formidle, og interessen for krig og okkupasjon ser ikke ut til å svinne hen, tvert om – engasjementet er stort. Men nå – takk for timene i Gamle festsal, sier Hjeltnes. 

Her er en oversikt over de 44 arrangementene i serien med korte omtaler. 

 

Svein Stølen i Gamle festsal
Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo åpnet siste sesong i foredragsserien. Foto: Monica Bjermeland / HL-senteret

 

 

 

Av Monica Bjermeland og Peder Hellberg
Publisert 25. apr. 2019 16:26 - Sist endret 19. apr. 2022 14:52