2019

Sist endret 13. mars 2019 14:18 av lenkeretter@localhost

– Kuben gir meg en stemme, sier Reda Al-Shemmari i elevrådsstyret ved Kuben videregående skole. I dag mottok skolen Benjaminprisen 2018.

Sist endret 22. mai 2019 11:39 av lenkeretter@localhost

I mars møttes 170 lærere, skoleledere, eksperter og byråkrater i Bergen for å diskutere hvordan skolen kan møte utfordringer som rasisme, forestillinger om annerledeshet og antidemokratiske holdninger.

Sist endret 30. jan. 2019 13:22 av eromming@uio.no
Sist endret 6. juni 2019 10:03 av pederhel@uio.no
Sist endret 6. juni 2019 10:55 av pederhel@uio.no
Sist endret 3. juni 2019 10:11 av moni@uio.no
Sist endret 13. mars 2019 14:18 av lenkeretter@localhost

Rasisme finner sted på svært mange ulike arenaer i samfunnet, også i skolen, skriver eksperter ved HL-senteret. I denne artikkelen drøfter de hva rasisme er og hva skolen kan gjøre for å motvirke slike holdninger og handlinger.

Sist endret 6. mai 2019 11:05 av moni@uio.no

Hennes første kjærlighet var minneforskning. Nå er det demokrati- og menneskerettighetslæring som opptar henne.

Sist endret 6. juni 2019 11:37 av moni@uio.no

Daniel, som til vanlig går i 9. trinn på en ungdomsskole i Bergen, hadde sin arbeidsuke på HL-senteret i uke 21. Han ble raskt en populær ung mann hos oss med sitt vinnende vesen og positive holdning.

Sist endret 22. mai 2019 11:37 av lenkeretter@localhost

Hennes største interesse er norsk islam og muslimsk religiøs praksis i Norge i dag. I det daglige veileder hun skoleelever om temaer som rasisme, antisemittisme og Holocaust.

Sist endret 25. apr. 2019 17:24 av moni@uio.no
Sist endret 22. mai 2019 13:56 av pederhel@uio.no
Sist endret 22. mai 2019 13:48 av pederhel@uio.no
Sist endret 4. juni 2019 09:30 av moni@uio.no

Marit Hermansen ble bisatt på HL-senteret 3. juni, etter ønske fra familien sin. Hermansen har vært en nær venn og samarbeidspartner helt fra senterets start.

Sist endret 24. mai 2019 10:36 av moni@uio.no

Det er med sorg alle vi på HL-senteret har mottatt melding om at Marit Hermansen er død, etter kort tids sykeleie. – Et stort tap, sier direktør Guri Hjeltnes.

Sist endret 13. mars 2019 14:18 av lenkeretter@localhost

Skoler og enkeltmennesker har latt seg inspirere av Marit Hermansens engasjement i arbeid mot rasisme og nynazisme. I mars fikk hun overrakt Kongens Fortjenstmedalje under en seremoni på HL-senteret. 

Sist endret 24. mai 2019 10:35 av moni@uio.no
Sist endret 22. mai 2019 13:57 av pederhel@uio.no

– Boken «Hva er konspirasjonsteorier?» er liten, men kunnskapen stor, sa direktør Guri Hjeltnes under lanseringen 2. mai, der seniorforsker Terje Emberland (t.v.) og professor Asbjørn Dyrendal (t.h.) ved NTNU opplyste og underholdt.

Sist endret 22. mai 2019 14:02 av moni@uio.no
Sist endret 3. juni 2019 16:34 av moni@uio.no
Sist endret 13. mars 2019 14:18 av lenkeretter@localhost

Så kom Ruth Maier til USA, 77 år etter sin død. I januar åpnet utstillingen «Lives Cut Short. Seeking Refuge During the Holocaust. The Short Life of Ruth Maier» i FNs hovedkvarter, som del av FNs Holocaust Remembrance Programme.

Sist endret 22. mai 2019 11:39 av lenkeretter@localhost

Foredragsserien om Norge under 2. verdenskrig har trukket fulle hus siden 2015. Til høsten følger HL-senteret opp ved å se på krig og okkupasjon fra et internasjonalt perspektiv.

Sist endret 22. mai 2019 11:39 av lenkeretter@localhost

Hvordan undervises det om Holocaust i norsk skole? HL-senteret lyser ut et ettårig engasjement som forsker på et prosjekt om Holocaust-undervisning i norsk skole. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema.

Sist endret 5. feb. 2019 11:11 av lenkeretter@localhost

Året 2019 vil etter alle solemerker bli et like aktivt år for HL-senteret som det foregående, skriver direktør Guri Hjeltnes.