Benjaminprisen mer enn doblet

Torsdag var 14 av de 16 skolene som siden 2002 har vunnet Benjaminprisen samlet i regjeringens representasjonsbolig for å dele erfaringer knyttet til arbeidet mot rasisme og diskriminering. Under konferansen kunngjorde statsminister Erna Solberg at prispengene fra og med neste års tildeling øker fra 100 000 kroner til 250 000 kroner.

Statsminister Erna Solberg sammen med elever fra 14 av skolene som har vunnet Benjaminprisen.

Workshops, foredrag og samtaler

De fleste skolene var representert gjennom rektor, en elev og en lærer, og hovedfokus lå på samtaler og workshops skolene imellom, men de ble også inndelt i grupper slik at lærere møtte lærere fra andre skoler og elever møtte andre elever. Representanter for HL-senteret, som er sekretariat for Benjaminprisen, modererte arbeidet i gruppene.

Det var også foredrag ved Alexa Døving, forsker I ved HL-senteret, som snakket om rasisme som begrep, og Sahar Hussaini fra Antirasistisk senter som snakket om ungdoms opplevelse av rasisme i dag. Dagen begynte imidlertid med en samtale mellom Marit Hermansen, Benjamins mor, og Guri Hjeltnes, HL-senterets direktør og Benjaminprisens juryleder. Gjennom dagen var det også rom for kunstneriske innslag.

- Prisen viktigere enn noen gang

Statsministeren Erna Solberg og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner deltok på deler av konferansen, og var også med på gruppesamtalene rundt bordene for å lære av skolenes erfaringer.

I sin tale lanserte statsministeren den gode nyheten om at prispengene økes betydelig, og slo også fast at prisen er minst like viktig i dag som da den ble etablert. - Å arbeide mot rasisme og diskriminering, er en veldig god investering i et rausere og varmere samfunn basert på toleranse og likeverd. Benjaminprisen er en viktig del av dette arbeidet. Vi ønsker å løfte frem de gode eksemplene for at andre kan lære, sa statsministeren blant annet.

Skolen er den viktigste arena

Både statsministeren og kunnskaps- og integreringsministeren trakk frem skolene som en av de viktigste arenaene for arbeid mot rasisme og diskriminering. - Regjeringen har satt i gang flere tiltak i arbeidet mot rasisme og diskriminering. Å heve prispengene er et av tiltakene. Det vil gi vinnerskolene enda større spillerom til å tenke langsiktig – og kanskje motivere flere skoler til å legge inn en ekstra innsats i det viktige arbeidet som i bunn og grunn handler om hvilke holdninger og verdier vi bygger samfunnet vårt på, sa Jan Tore Sanner.

Kunnskapsdepartementet og HL-senteret var vertskap for konferansen.

Publisert 16. mars 2018 10:55 - Sist endret 25. okt. 2018 20:18