Vera Komissar til minne

Det er med sorg – og takknemlighet – at HL-senteret i dag fikk melding om Vera Komissars bortgang.

Sammen med sin mann, Julius Paltiel, var hun en ivrig støttespiller i etableringsfasen av HL-senteret. Ved åpningen av HL-senteret i 2006 og ved flere andre anledninger deltok Vera, og det var alltid en glede å være sammen med henne. Vera og Julius var et engasjert tospann som brukte mye av sin tid til å formidle det som skjedde under Holocaust til skoleelever og andre grupper. For få år siden fikk hun fortjent Ridder av 1. klasse av St. Olavs orden for sin nitidige innsats for religiøst mangfold  - noe vi på HL-senteret varmt støttet.   HL-senteret vil minnes Vera Komissar med stor takknemlighet.
 
HL-senteret vil minnes Vera Komissar med stor takknemlighet.

Publisert 11. sep. 2018 18:39 - Sist endret 26. okt. 2018 06:25