Med krigshistorie i veggene - Villa Grande gjennom 100 år

15. Juni kl. 13.00 2018 åpner HL-senterets utstilling om Villa Grande. Med sin over hundre år lange historie rommer Villa Grande mange spennende fortellinger.

Huset kan knyttes til den gryende industrialiseringen etter 1905 og jobbetiden i Norge under første verdenskrig. I årene 1942-45 tjente huset som ”førerresidens” for Vidkun Quisling. Etter okkupasjonen var huset forlegning for allierte offiserer, privatbolig, sykehjem og utdanningssenter for helsepersonell. Samtidig har huset siden okkupasjonen stått som symbol på Quislings landssvik. Den offisielle åpningen av Holocaustsenteret i Villa Grande i 2006 står som et bevisst valg for å gi bygget en ny og positiv symbolverdi.

Publisert 6. juni 2018 12:53 - Sist endret 26. okt. 2018 02:22