Statsrådsbesøk på HL-senteret

HL-senteret fikk  torsdag 31. mai .2018 besøk av statsråd Iselin Nybø (V), forsknings- og  høyere utdanningsminister fra Kunnskapsdepartementet (KD).

På bilde: Nedre rekke: Bente Sandvig (HL), statsråd Iselin Nybø (KD), Peder Nustad (HL), Amalie Ringdal Birkhol (praktikant KD). Midtre rekke: Øystein Rø (TB), Guri Hjeltnes (HL), Terje Emberland (HL), Alexa Døving (HL), Eirin Nordal (KD), Elin Norvang Reitevold (KD). Øvre rekke: Petter Brekke Skråvik (TB), Torkel Nybakk Kvaal (KD), Espen Røyseland (TB).

Nybø fikk en orientering om HL-senterets mandat og virksomhet innen flere forskningsfelt, bredden i  undervisning overfor skoleelever, høgskoler og universiteter, samt dokumentasjon og senterets allmenne formidling overfor allmennheten. Statsråd Nybø ble også presentert for planene om «Mino», et tilbygg for utstillinger om minoriteter og samtidstemaer. Det var arkitektfirmaet Transborder (TB) i fjor som vant konkurransen om tilbygg til Villa Grande, og som det siste året har utviklet detaljerte planer for «Mino». 

 

Publisert 31. mai 2018 17:24 - Sist endret 25. okt. 2018 23:20