Statsministeren med unnskyldning til "tyskerjentene"

I dag ba statsminister Erna Solberg på vegne av regjeringen om unnskyldning for den behandling kvinner som hadde relasjon til tyske soldater (de såkalte «tyskerjentene») ble utsatt for etter krigen. Les hele talen her.

Direktør Guri Hjeltnes presenterer HL-senterets utredning
Direktør Guri Hjeltnes presenterer HL-senterets utredning


Unnskyldningen ble framført i forbindelse med et seminar om kjønn og menneskerettigheter gjennom 70 år i statsministerboligen i Parkveien 45.

Før statsministerens tale presenterte direktør Guri Hjeltnes en utredning som HL-senteret utarbeidet på oppdrag fra Justisdepartementet i 2016, som omhandlet spørsmålet om myndighetenes behandling av tre ulike grupper etter krigen; NS-barna, en gruppe sjøfolk som ble internert i Afrika, og tyskerjentene. Les hele talen her. Utgangspunktet var henvendelser fra enkeltpersoner til norske myndigheter med ønske om at regjeringen skulle be om unnskyldning til en av disse gruppene. Utredningen ble oversendt til Justisdepartementet våren 2017 og kan leses her:


Utredningen tok utgangspunkt i eksisterende forskning og påpekte manglende forskning både om NS-barna og om tyskerjentene.  For den siste gruppen ble det i utredningen pekt på svikt i rettsvernet knyttet til internering, statsborgerskap og utvisning. Det er disse forholdene regjeringen ved statsministeren i dag tok utgangspunkt i.
 

Publisert 17. okt. 2018 11:25 - Sist endret 13. nov. 2018 15:45