Søndagens foredrag med Odd-Bjørn Fure er utsatt

Historiker Odd-Bjørn Fure, prosjektleder og tidligere direktør på HL-senteret, skulle søndag 11. mars ha holdt foredrag om forskningsprosjektet DIMNO, Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt.

Foredraget er utsatt til høsten.

Odd-Bjørn Fure.

Publisert 9. mars 2018 11:49 - Sist endret 26. okt. 2018 13:19