Ny doktorgrads-stipendiat på HL-senteret

Marie Eberson Degnæs er ansatt i en tre-årig stipendiatstilling på forskningsprosjektet "Jødiske identiteter - valg og forhandlinger, praksiser og tradisjoner i samtidens Norge". Arbeidstittelen på Degnæs' studie er "Holocaust som kulturelt og personlig minne".

Marie Eberson Degnæs.

Degnæs vil undersøke bevaring og formidling av minnet om Holocaust innenfor institusjoner såvel som innen familier og andre nettverk. Hvordan er det å ha en personlig tilknytning til et minne av så sterk kulturell og universell betydning som det Holocaust har?

Holocaust  har på mange måter blitt en fortelling om den europeiske viljen til å rette opp tidligere overgrep, og dermed innlemmes Holocaust i en selvfeiring snarere enn i en selvransakelse. Hvordan oppleves dette fra den jødiske minoritetens side? Degnæs vil invitere unge jøder med på ulike arrangementer og oppsøke det mangfold av minnefigurer vi har i Norge, f.eks. snublesteiner, museer og minne-markeringer, for deretter å gjennomføre intervjuer med de unge og deres familie-medlemmer.

Degnæs tiltrer stillingen i august 2018.

Les mer om forskningsprosjektet.

 

 

 

Publisert 9. apr. 2018 12:56 - Sist endret 25. okt. 2018 19:48