Utstillingen "Ruth Maiers korte liv" åpnet på HL-senteret

Mandag 12. mars ble utstillingen om Ruth Maier åpnet på HL-senteret. Den er et samarbeid mellom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, DÖW, i Wien og HL-senteret.

Kurator Winfried Garscha viste rundt i utstillingen.

Utstillingen åpnet på dagen 80 år etter at Østerrike ble innlemmet i det nazistiske Tyskland, og forteller historien om Ruth Maier, den østerrikske jenta som flyktet til Norge i 1939 og endte sitt liv i Auschwitz tre år senere.

Lyriker Jan Erik Vold.

Ruth Maiers historie ble først gjort kjent av lyrikeren Jan Erik Vold, som i 2007 redigerte og ga ut hennes dagbøker og brev i boken "Ruth Maiers dagbok". Vold var selv tilstede og fortalte om hvordan han oppdaget Ruths dagbøker da han gikk gjennom dikteren Gunvor Hofmos etterlatte papirer. Han leste også dikt av Hofmo, og tekster av Ruth Maier.

Det var også musikalsk innslag ved pianist Håvard Gimse, og taler ved HL-senterets direktør Guri Hjeltnes og Østerrikes ambassadør Wilhelm Maximilian Donko.

Utstillingen åpnet i Østerrikes hovedstad Wien før jul, og det var den østerrikske kuratoren Winfried Garscha som presenterte og viste publikum rundt. I sin tale la han blant annet vekt på at Ruth Maier, selv om hun opprinnelig var fra Wien, er langt mer kjent i Norge enn i sitt hjemland. For ham og DÖW var utstillingen en måte å hente henne hjem til Wien på, og slik minnes henne.  

I dag er Ruth Maiers dagbøker innlemmet i Norges Dokumentarv. Ewa Mork, leder for HL-senterets dokumentasjonsavdeling, fortalte om arbeidet fram mot at dagbøkene og det øvrige materialet etter henne fikk denne statusen.

Utstillingen, som er støttet økonomisk av den østerrikske ambassade, er åpen frem til høsten.

Publisert 13. mars 2018 18:05 - Sist endret 26. okt. 2018 12:18