Jahn Otto Johansen (1934-2018)

- Det er med sorg HL-senteret har mottatt meldingen om Jahn Otto Johansens bortgang, sier direktør Guri Hjeltnes. - Han kjente så mange  av oss og fulgte årvåkent med på senterets virksomhet. Især brant han for HL-senterets forskning og formidling rundt rom og antisemittisme, som han selv skrev mye om.

Jahn Otto Johansen       Foto: Juritzen Forlag 

Da HL-senteret i oktober i fjor lanserte boken Et uønsket folk, om norske roms historie, ba han interessert om å få tilsendt et eksemplar for å kunne skrive om den på FB. I en hyggelig e-post skrev han: "Veldig bra at denne boken kommer. Var begynt å bli redd for at romfolket skulle glemmes midt oppe i all den andre mediaståhei."

Opp gjennom årene var Jahn Otto Johansen trofast innom senteret på foredrag, seminarer og konferanser. Han kom også med egne publikasjoner som han ønsket at HL-senteret skulle distribuere. - Hans engasjerte røst og kritiske blikk vil bli savnet, sier Guri Hjeltnes.

Publisert 2. jan. 2018 15:03 - Sist endret 25. okt. 2018 18:17