Internasjonal konferanse i Oslo 18-19 juni

I anledning 70-årsmarkeringen av FNs menneskerettighetserklæring arrangeres denne konferansen om betingelser for sikring av etniske og religiøse minoriteters rettigheter i særlig konfliktfylte stater i Sørøst-Asia, Midtøsten og på Balkan.

 

Mosul, Irak

Konferansen samler forskere og fagfolk fra inn- og utland, blant annet fra de landene som er hovedcasene på konferansen, Irak og Myanmar. FNs spesialrapportør for minoritetssaker er blant hovedtalerne. Konferansen foregår på engelsk.

Konferansen arrangeres av Minoritetsnettverket, som koordineres av Ingvill Plesner ved HL-senteret, i et samarbeid med blant annet PRIO og Helsingforskomiteen. Konferansen er støttet av Utenriksdepartementet.

For program og mer informasjon:

Publisert 5. juni 2018 14:16 - Sist endret 5. des. 2018 11:43