HL-senteret på Arendalsuka

HL-senteret var på plass i Arendalsuka med stand sammen med seks freds- og menneskerettighetssentre, under slagordet Sammen mot antidemokratiske holdninger og hatefulle ytringer. 

Direktørene på stand. Fv:  Jostein Hole Kobbeltvedt - Raftostiftelsen, Eystein Markusson - Narviksenteret, Christian Wee -  Falstadsenteret, Guri Hjeltnes - HL-senteret, Ana Perona-Fjeldstad - the European Wergeland Centre, Audun Myhre - Arkivet freds- og menneskerettighetssenter Alfredo Zamudio ved Nansen Fredssenter var ikke til stede da bildet ble tatt.

Her kunne folk være med på freds- og menneskerettighets-quiz, reflektere over hvordan de møter diskriminerende ytringer, og henge opp en lapp på det store treet ved standen om hva de brenner for i samfunnet. Eller bare spise seigmenn og slå av en prat.


Samarbeidet mellom sentrene ga god uttelling. Kontakter ble knyttet og grunnlag for et sterkere samarbeid ble lagt. Ved å stå sammen på stand nådde man ut til flere mennesker med mer informasjon enn det det enkelte senter kunne gjort alene. Gjennom samtaler med forbipasserende og godt informasjonsmateriell ble både sentrenes særskilte kompetanseområder og det som binder dem sammen, profilert.


I tillegg til felles stand, arrangerte sentrene sammen én konferanse og to debattmøter under Arendalsuka, med høy faglig kvalitet og stor oppslutning.  HL-senteret var ansvarlig for møtet tirsdag 14. august, om Hatet etter Utøya. Fordommer og fiendebilder i dagens Norge (omtalt i en egen artikkel). Nansen fredssenter var ansvarlig for et  debattmøte onsdag 15. august om Fake news. Mens begrepet knapt ble brukt for tre år siden, hevder mange nå at fake news er en alvorlig trussel mot demokratiet. Begrepet ble for alvor kjent i forbindelse med Donald Trumps valgkamp. Hovedtemaet for møtet var bruk av fake news i det norske samfunn.


Mandag 13. august var sentrene medarrangører og bidragsytere på en konferanse sammen med FN-Sambandet om Menneskerettighetene – en demokratisk utfordring og forutsetning. Her hadde man samlet en lang rekke høytstående innledere, som utenriksminister Ine Eriksen Søreide, FNs visekommisjonær for menneskerettigheter Kate Gilmore, Europarådets visekommisær for menneskerettigheter Bojana Urumova og Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland. Hovedspørsmålet var hva menneskerettighetene betyr for Norge som internasjonal aktør.

 

Publisert 24. aug. 2018 13:28 - Sist endret 25. okt. 2018 13:14