Hva er historiene til jesidier fra Irak som har fått opphold i Norge?

Tusenvis av jesidikvinner som ble bortført av ISIL i 2014 ble solgt som sex-slaver. Fredsprisvinner Nadia Murad, som selv er jesidi har gitt disse kvinnene en internasjonal stemme.

Jesidienes situasjon vil være et  sentralt tema for utstillingen som åpner ved HL-senteret sommeren 2019. I utstillingen vil film og foto stå sentralt.

HL-senterets Hanne Steien presenterer

HL-senterets utstillingsdesigner Hanne Steien presenterte planene på den internasjonale konferansen for freds- og menneskerettighetsmuseer som fant sted i Winnipeg, Canada, i slutten av september. Kvinners og barns historier står sentralt.

De audio-visuelle elementene i utstillingen hentes fra en digital læringsressurs som inngår i arbeidet i Minoritetsnettverket ved HL-senteret, ledet av forsker Ingvill Plesner (nr. 4 fra venstre, øverst på bildet nedenfor). Første del av ressursen, som omhandler jesidienes vilkår etter massakren i regi av IS i 2014, lanseres 9. desember i år, på 70-årsdagen for FNs folkemordkonvensjon.

Minoritetsnettverket organiserte også en workshop i Tunis 30. september-1. oktober om forebygging av folkemord. Workshopen rettet særlig søkelys mot minoriteters vilkår i Irak, blant annet for jesidiene. HL-senterets forsker Ellen Stensrud (nr. 8 fra venstre, øverst på bildet nedenfor) var blant innlederne på workshopen som ble organisert i samarbeid med  Minority Rights Group International.HL senterets forskere Ingvill Plesner (øverst, nr. 4 fra venstre) og Ellen Stensrud (øverst, nr. 8 fra venstre) deltok på workshop i Tunis

Publisert 11. okt. 2018 17:03 - Sist endret 25. okt. 2018 17:16