Følg foredraget "Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017. Hvilken vei går utviklingen?"

HL-senteret gjennomførte i perioden 2015-2017 en oppfølging av undersøkelsen "Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter" (2012). Ved å gjenta den samme undersøkelsen har det vært mulig å kartlegge utviklingen av holdninger over tid. Fra søndag kl. 14.00 kan du se prosjektkoordinator Vibeke Moe fra HL-senteret redegjøre for de viktigste funnene.

 


 

 

 

Publisert 11. feb. 2018 10:30 - Sist endret 26. okt. 2018 03:53