Kuben videregående skole tildeles Benjaminprisen 2018

Kuben VGS i Oslo vinner Benjaminprisen 2018 for sitt helhetlige og systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering.

Kuben videregående skole
Årets vinner evner å se enkelttiltak på ulike plan i sammenheng. Prisen deles ut av kunnskapsminister og integreringsminister Jan Tore Sanner 29. januar 2019. Foto: Anette Andersen, Kuben VGS

Kuben har en framtidsrettet visjon om å støtte elevene til å bli aktører i et demokratisk samfunn. For å nå dette målet, har samfunnsseksjonen ved skolen utviklet metodikk hvor elevinvolvering, inkludering og dialog står i sentrum.

– Det som imponerer meg aller mest, er den sterke elevinvolveringen Kuben har klart å få til. Skolens verdigrunnlag, som gjelder både elever og ansatte, er utviklet og implementert av elevrådet!

Mengden av tiltak skolen har satt i gang er også svært imponerende, sier juryleder Guri Hjeltnes.

Respekt, ansvar og omsorg i sentrum

Elevrådsleder Isha Yassir håper at tildelingen av Benjaminprisen kommer til å styrke elevmedvirkningen ved skolen ytterlige i framtiden.

– Prisen gir ansatte og elever på Kuben motivasjon til å videreføre samarbeidet om å utvikle en skole der verdiene respekt, ansvar og omsorg står i sentrum, sier hun.

Skolen ser på seg selv som primærforebyggende arena mot fordommer og holdninger som kan true demokratiet. I skoleåret 2017-18 har samtlige klasser ved Kuben jobbet med fordypningsprosjekter om utenforskap og ekstremisme.

– Benjaminprisen er en flott anerkjennelse til Kubens langsiktige innsats for å skape et varmt, trygt og inkluderende skole- og læringsmiljø, fritt for rasisme, diskriminering og utenforskap, sier rektor Kjell Ove Hauge.

21 skoler ble foreslått, fem ble vurdert

I alt ble 21 skoler foreslått til Benjaminprisen 2018, fem av disse ble nominert av prisens sekretariat og vurdert av juryen. De øvrige nominerte som nådde finalerunden var Alvimhaugen barneskole (Sarpsborg), Eknes ungdomsskole (Øvre Eiker), Halden VGS og Nøtterøy VGS.

Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept av erklærte nynazister da han var 15 år gammel. Juryen består av Marit Hermansen (lærer og Benjamins mor), Utdanningsforbundet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elevorganisasjonen og Sametinget. HL-senteret er juryleder og fast sekretariat for Benjaminprisen.

Les mer på www.benjaminprisen.no

 

Publisert 13. des. 2018 11:31 - Sist endret 14. des. 2018 11:41