Villa Grandes nye tilbygg - se arkitektenes forslag

Sju arkitektfirmaer har nå levert sine forslag til utvidelse av Villa Grande/HL-senteret på Bygdøy i Oslo. – Forslagene preges av spennende samtidsarkitektur med stor variasjon i uttrykket, sier prosjektleder Lasse Kwetzinsky i Statsbygg.

Stor interesse

Etter en innledende runde i fjor høst, der hele 64 ledende arkitektfirmaer, både nasjonale og internasjonale, meldte sin interesse for å delta i en begrenset plan- og designkonkurranse, ble i desember sju arkitektfirmaer valgt ut.

De sju, ALA Architects, Carl Viggo Hølmebakk, DRDH Architects + Dyvik Kahlen Architects, Jarmund/Vigsnæs, Jensen og Skodvin, Snøhetta og Transborder har nå levert sine forslag.

Se de sju anonymiserte forslagene på Statsbyggs hjemmesider.

Fra tirsdag 14. februar kan du også besøke HL-senteret for å se konkurranseutkastene utstilt.

 

Juryen

Nå skal en oppnevnt fagjury på fem personer i gang med å vurdere forslagene. Viktige kriterier blir blant annet arkitektonisk kvalitet/uttrykk og ivaretakelse av eksisterende kulturminner. Trolig kåres en vinner innen utgangen av mars. Vinnerprosjektet skal så danne grunnlag for å søke finansiering for videre gjennomføring av prosjektet.

 

Oppdraget

Det er Statsbygg som har fått i oppdrag av HL-senteret, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, å planlegge en utvidelse av lokalene i Villa Grande. Det nye tilbygget blir på inntil 640 kvadratmeter og skal romme fleksible utstillingslokaler, tilrettelagt for undervisning, for senterets kommende utstillinger om minoriteter, samt publikumsarealer og verksted.

 

Publisert 9. feb. 2017 16:18 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44