- Et substansielt bidrag til Norges okkupasjons-historie.

Mer enn 150 interesserte hadde funnet veien til HL-senteret og lanseringen av Bodil Stenseths bok Quislings ran. Historien om Villa Grande, da den ble lansert fredag formiddag. - På vegne av okkupasjonshistorien vil jeg takke for et substansielt bidrag, sa professor emeritus Hans Fredrik Dahl i forbindelse med lanseringen.

Forfatter Bodil Stenseth.

- Bodil Stenseth har arbeidet med denne boken i to år, men for de fleste andre forfattere ville det nok utgjort nærmere tre årsverk, sier Guri Hjeltnes, HL-senterets direktør, når hun skal beskrive boken og hvilket omfattende materiale som er gjennomgått. 

Boken følger historien til huset, menneskene og gjenstandene gjennom 100 år. Det er viet stor plass til okkupasjonsårene da bygningen var Quislings residens, og dokumenterer både hverdagsliv, den enorme luksusen, de dramatiske siste dagene av okkupasjonen, og Quisling-regimets behandling av jødene.  

Selv sier forfatteren at det var historien til den lille norsk-jødiske familien Watchman som gjorde sterkest inntrykk på henne under arbeidet med boken. Hele familien på tre ble myrdet umiddelbart etter ankomsten til Auschwitz 1. desember 1942, men deres mest verdifulle eiendeler havnet på Gimle, som var Quislings navn på Villa Grande.

Men det er også et bredere lerret som spennes opp i boken, fra industrimagnaten Sam Eydes første spadetak i 1917, bygningen som materialiserer seg under skipsreder Henrik Østervold, mellomkrigstid, og til Villa Grandes fargerike historie i fredstid.

Se boklanseringen her.


 

Publisert 20. okt. 2017 14:57 - Sist endret 25. okt. 2018 17:16