Se foredraget "Den fremmede og staten" på nett

Historikerne Nik Brandal og Eirik Brazier viser i dette foredraget hvordan innføringen av ny fremmedlovgivning under første verdenskrig definerte og utdefinerte hvem som var en del av det norske samfunnet.

Historiker Nik Brandal.

De umiddelbare konsekvensene av den nye fremmedloven skulle bli mest dramatiske for norske rom, men også for andre minoritetsgrupper innledet de nye fremmedlovene tiår med mistenkeliggjøring og ekskludering.

Se foredraget direkte her fra søndag kl. 14.00, eller i opptak.

Publisert 12. feb. 2017 10:00 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44