Ny rammeavtale mellom UD og HL-senteret

Grove brudd mot religiøse og etniske minoriteters rettigheter preger mange av dagens konflikter. I dag signerte Utenriksdepartementet en avtale med HL-senteret som gir senteret anledning til å gå i dybden på noen av spørsmålene knyttet til minoritetsforfølgelse.

Utenriksminister Børge Brende og HL-senterets direktør Guri Hjeltnes underskriver rammeavtalen.

Forskere ved senteret vil særlig se på forebygging av menneskerettighetsbrudd mot minoriteter og betydningen av minoritetsvern i konfliktområder.

- HL-senteret har lang erfaring med livssynsminoriteter i en norsk kontekst, og vi har solid kompetanse på folkemordfeltet. Gjennom rammeavtalen med UD kobles disse to pilarene – vi skal studere grove menneske-rettighetsbrudd mot minoriteter internasjonalt, inkludert folkemord, sier direktør Guri Hjeltnes, direktør på HL-senteret, i anledning signeringen av avtalen med Børge Brende.

HL-senteret har det siste året satt fokus på minoriteters vilkår under blant annet fredsbyggings- og demokratiseringsprosesser. I perioder med positiv politisk eller økonomisk utvikling er det avgjørende å holde oppmerksomheten mot minoriteters situasjon oppe. Et eksempel er Myanmar, der demokratiseringsprosessen ikke har gitt trygghet for minoritetene.

- Heldigvis ender de færreste tilfeller av forfølgelse med folkemord. Men forskningen på folkemord har gitt oss en del kunnskap om risikofaktorer og forebygging som kan ha relevans for det bredere menneskerettighetsfeltet, avslutter Guri Hjeltnes.

Publisert 3. apr. 2017 17:02 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44