Ny bok: "Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016"

I dag ble den nye boken Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 presentert hos forlaget Cappelen Damm akademiske. Boken, som er en artikkelsamling, tar for seg konsekvensene av minoritetspolitiske tiltak overfor samene som urfolk, og de fem gruppene som i 1998 fikk status som nasjonale minoriteter: rom, romani, kvener, skogfinner og jøder.

Guri Hjeltnes (t.v.), direktør ved HL-senteret, ledet paneldiskusjonen. De øvrige deltakerne var Lars Lien (historiker, medforfatter og ansatt ved HL-senteret), Nik. Brandal (redaktør/medforfatter og høgskolelektor ved Bjørknes), Cora Alexa Døving (redaktør/medforfatter og seniorforsker ved HL-senteret) og Ingvill Thorson Plesner (redaktør/medforfatter og forsker ved HL-senteret).

- Dette er første gang politikken og behandlingen av samene og våre fem nasjonale minoriteter sammenliknes bredt, og en bok HL-senteret er stolte over å ha bidratt til, sier direktør Guri Hjeltnes. To av bokens tre redaktører er tilknyttet HL-senteret, og har også bidratt med artikler. I tillegg er sju av de øvrige artikkelforfatterne ansatt ved senteret.

Dagens godt besøkte boklansering var organisert som en paneldiskusjon med muligheter til å stille spørsmål i etterkant. Blant publikum var byråkrater, forskere, folk tilknyttet utdanningssektoren samt mennesker direkte berørt av bokens tema.

- Dette er en fagbok rettet inn mot høgskolesektoren og offentlig ansatte, men den er skrevet slik at den er lett tilgjengelig for alle som er interessert i emnet, sier Ingvill Thorson Plesner, redaktør, medforfatter og forsker ved HL-senteret. - Den tar opp hvordan Norge har behandlet disse gruppene historisk sett, men er også i stor grad viet dagens virkelighet.

Bokens redaktører håper at de erfaringene boken dokumenterer kan være til hjelp når vi i framtiden skal møte og integrere nye minoriteter i det norske samfunn.

Bestill boken: post@hlsenteret.no

Publisert 5. apr. 2017 16:09 - Sist endret 26. okt. 2018 05:24