Forskning på Grunnlovens paragraf 2 presentert i Berlin

Dokumentasjonssenteret Topographie des Terrors (terrorens topografi) i Berlin arrangerer denne våren en forelesningsrekke om "Antisemittisme i Europa". I den forbindelse var Christhard Hoffmann, seniorforsker ved HL-senteret, invitert for å snakke om den nye forskningen på "jødeparagrafen" i den norske Grunnloven. 

(F.v.) Håkon Harket, Iwan-Michelangelo D'Aprile, Stefanie Schüler-Springorum og Christhard Hoffmann.                                               Foto: Peter Eckel (Stiftung Topographie des Terrors)

Hoffmann var redaktør av boken The Exclusion of Jews in the Norwegian Constitution of 1814: Origins - Contexts - Consequences, og bokens medforfattere Håkon Harket og Iwan-Michelangelo D'Aprile holdt også hver sin innledning. 

Det var et stort, lydhørt publikum tilstede, og den engasjerte diskusjonen som fulgte foredragene ble ledet av direktøren ved Zentrum für Antisemitismusforschung, Professor Stefanie Schüler-Springorum. Blant temaene som ble tatt opp var den idéhistoriske bakgrunnen for innføringen av Grunnlovens adgangsforbud, Quislings gjeninnføring av paragraf 2 i mars 1942 og dens betydningen for Holocaust i Norge, og ikke minst analogier til det aktuelle innreiseforbudet mot muslimer i USA.

Forelesningsrekken er et samarbeid mellom Zentrum für Antisemitismusforschung i Berlin og Topographie des Terrors der den røde tråden er introduksjon av, og diskusjon rundt, de nyeste bøkene i serien "Studien zum Antisemitismus in Europa". Bøkene er utgitt på Metropol-Verlag.

 

Boken The Exclusion of Jews in the Norwegian Constitution of 1814 er resultatet av den store satsingen HL-senteret hadde ved Grunnlovsjubileet 2014. HL-senteret arrangerte en to dagers konferanse i mai 2014, første dag på Eidsvoll, på samme dato som Eidsvoll-mennene vedtok Grunnlovens paragraf 2, og dagen etter en internasjonal konferanse på HL-senteret. Bidragene fra forskerne som deltok på denne konferansen ble så utviklet til denne internasjonale bokutgivelsen. HL-senterets forskere laget den gang, i samarbeid med Håkon Harket, også den store utstillingen "Veien til paragrafen" - som åpnet i mai 2014 og sto på HL-senteret i en lengre periode.

 

Boken koster 195 kroner + porto og kan bestilles her.
 

Publisert 21. feb. 2017 15:17 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44