Kunnskaps-ministeren åpnet Dembra-konferansen 2017

Dembra-konferansen 2017 ble 18. oktober åpnet av kunnskapsminister Henrik Asheim. 120 lærere og skoleledere hadde meldt seg på for å høre foredrag og være med på workshops knyttet til temaet "Frykt og fremtidshåp. Hvordan møte polarisering og ekskludering gjennom skolens arbeid med demokrati?".

Kunnskapsminister Henrik Asheim

I sin åpningstale vektla Asheim blant annet betydningen av å bevare og videreutvikle den delen av skolen som trener elever i kritisk tenkning og demokratisk danning, og at Dembra spiller en viktig rolle i dette arbeidet. - De norske klasserommene er en av svært få fellesarenaer hvor unge mennesker øves i å lytte til hverandres meninger. Hvor de selv får trening i å formulere og begrunne det de sier, poengterte statsråden.

Dembra står for Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme, og er et tilbud om kompetansutvikling for lærere, skoleledere og andre ansatte i skolen. Siden starten i 2012 har 25 skoler vært med i Dembra, og 10-12 nye skoler er nå inne i ulike løp.

Det er  HL-senteret som fra starten har hatt prosjektledelsen av Dembra. De første årene var det skoler i østlandsområdet som deltok, men gjennom en viktig satsing nasjonalt inngår i dag også Raftostiftelsen i vest og Falstadsenteret i Midt-Norge, og de to var medarrangører av årets konferanse. Fra 2018 vil nye regioner i Norge bli med videre. Dembra er finansiert av Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

Les kunnskapsministerens tale her.

 

Publisert 19. okt. 2017 14:52 - Sist endret 25. okt. 2018 10:43