Kulturministeren på HL-senteret: Mer penger til privatarkivene

Kulturminister Linda Helleland besøkte i går HL-senteret for å kunngjøre at regjeringen vil bevilge tippemillioner til landets privatarkiver. - Dette er gode nyheter for hele arkivsektoren, sier Guri Hjeltnes, HL-senterets direktør. 

Fra venstre riksarkivar Inga Bolstad, kulturminister Linda Helleland og HL-senterets direktør Guri Hjeltnes.

Arkivverket forvalter midlene

Det er Arkivverket som har ansvaret for å utdele penger til landets privatarkiv, og som nå får ti millioner kroner fra Kulturdepartementet, en økning på fire millioner fra i fjor. Av disse skal seks millioner brukes til privatarkiver. - Et privatarkiv  er skapt av en organisasjon, en bedrift eller en enkeltperson, og inneholder gjerne brev, annen korrespondanse og gjenstander knyttet til enkeltpersoner eller organisasjoner/bedrifter, sier Ewa Mork, leder for HL-senterets dokumentasjonsavdeling. Røde Kors, Arbeiderbevegelsen og Norsk Hydro er eksempler på store privatarkiver.

Nettutstilling om Robert Savosnick

På HL-senteret har man nå 33 arkiver knyttet til enkeltpersoners skjebne under Holocaust, ett av disse er arkivet etter Robert Savosnick. Han overlevde Holocaust, og fram til sin død i 1998 var han en aktiv samfunnsdebattant og tidsvitne.

- Takket være midler vi mottok fra Arkivverket har vi nå gjennomgått og systematisert hans notater, brev, fotografier, personlige dokumenter samt opptak av debatter han deltok i etter krigen. Fra 8. oktober, som er Robert Savosnicks fødselsdag, vil vi hver måned de neste 12 månedene offentliggjøre utvalgte deler av hans arkiv på HL-senterets nettsider, ledsaget av utfyllende artikler skrevet av historiker Jan Brustad. Arkivfunnene presenterer bruddstykker av Savosnicks livsløp før, under og etter Holocaust, og vi tror dette vil være interessant for et bredt publikum, avslutter Mork.

Tilstede under kulturminister Hellelands kunngjøring om økte midler til privatarkivene var også Arkivverkets leder, riksarkivar Inga Bolstad.   

Les også om saken i Dagsavisen.

 

Publisert 30. aug. 2017 10:42 - Sist endret 6. feb. 2020 11:34