"Historieformidling i endring"

40 lærere, museumsansatte og representanter fra andre forskningsinstitusjoner deltok denne uken da HL-senterets undervisningsavdeling arrangerte kurset "Historieformidling i endring". Hovedtemaet var andre verdenskrigsrelatert historie, men historieformidling mer generelt ble også berørt.

Georg Kristoffer Fjalset, Arkivet i Kristiansand.

Tittelens tvetydighet ble reflektert i programmet gjennom innleggene fra historiker Synne Corell og Georg Kristoffer Fjalset. Corell drøftet hvordan selve historien om andre verdenskrig har endret seg over tid, mens Fjalset delte sine erfaringer fra Arkivet i Kristiansand. Der har ny tenkning om museumsformidling preget revideringene av deres faste utstilling, samtidig som bud-skapet i utstillingen har forblitt den samme.

To representanter for de viktigste digitale ressursene for historielærere og -formidlere i Norge, Ellen Cathrine Lund fra Norgeshistorie.no og Marte Ericsson Ryste fra Store Norske Leksikon, gjorde deretter rede for hvordan nettstedene kan brukes praktisk i hverdagen til lærere og formidlere.

Til slutt introduserte formidler Vibeke Kieding Banik ved HL-senteret "Minnekort". Det er en øvelse som undervisningsavdelingen ofte bruker når tredjeklasseelever fra videregående er på besøk. Målet med aktiviteten er blant annet å få elevene til å reflektere over hvilke historiske hendelser vi husker og hvorfor, og å diskutere forholdet mellom fortiden og den historiske hukommelsen i nåtiden.

Publisert 5. apr. 2017 16:51 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44