HL-senteret i Arendalsuka

HL-senteret er i år godt representert under Arendalsuka i august, og deltar både på seminaret "Demokrati og åndsliv" og er medarrangør av debatten "Konspirasjonsteorier - en trussel mot demokratiet?".

 

Seminar

I seminaret om "Demokrati og åndsliv" er temaet europeisk kultursamarbeid og kulturens rolle i et demokrati. Kirsten Hagen Meadow, formidler i HL-senterets undervisnings-avdeling, vil snakke om hvordan historieundervisning på museum kan bidra til dannelse og demokratisk kompetanse. Guri Hjeltnes, HL-senterets direktør, bruker eksempler fra HL-senterets EØS-støttede samarbeid med POLIN museet i Polen og Jede de Jadarias Portugal for å snakke om hvordan kultursamarbeid kan fremme demokrati.

Seminaret arrangeres av Kulturrådet. 

Tid: 17. august kl. 14.00.

Sted: Skipet "Hestmanden" som ligger til kai ved Tyholmen. 

Les mer om seminaret.

 

Debatt

I debatten om konspirasjonsteorier er utgangspunktet at demokratier flere steder i verden blir utfordret av konspirasjonsteorier og at ytringsfriheten reduseres. Museene er viktige arenaer for å gi kunnskap til skoleelever og folk flest om historie og samfunnsutvikling. 

Gjennom debatten ønsker arrangøren å kaste lys over dette gjennom innlegg, kommentarer og debatt der både de inviterte debattinnlederne og publikum deltar.  Fra HL-senterets side vil forskerne Alexa Døving og Terje Emberland innlede om konspirasjonsteorier som trussel mot demokratiet, og leder for undervisningsavdelingen Peder Nustad vil snakke om hvordan skolen kan motarbeide konspirasjonsteorier, gruppefiendtlighet og hatretorikk. Ordstyrer er HL-senterets direktør Guri Hjeltnes.

Debatten arrangeres av Norges museumsforbund, Museene på Sørlandet, Jødisk museum i Oslo, og HL-senteret.

Tid: 17. august kl. 17.00.

Sted: Skipet "Gamle Oksøy"/"Hestmanden" som ligger til kai ved Tyholmen. 

Les mer om debatten.

Hjertelig velkommen!

  

Publisert 29. juni 2017 11:45 - Sist endret 26. okt. 2018 03:53