Historikerdagene i Trondheim

"Hvor motstandsdyktige var norske samfunnsinstitusjoner mot nazifisering?" Det var blant spørsmålene forskere fra HL-senterets prosjekt "Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt" (DIMNO) ga svar på under Historikerdagene i Trondheim forrige helg.

Odd-Bjørn Fure, prosjektleder for DIMNO.

I det NFR-finansierte forskingsprosjektet DIMNO i regi av HL-senteret har man undersøkt hva slags press som ble lagt på skolesektoren, det norske politiet og statsadministrasjonen under okkupasjonen. Hvordan reagerte de forskjellige institusjonene på nazistenes krav? I hvor stor grad ble de til effektive redskaper for en nazifisering av Norge? Hva slags motstandskraft hadde de? Hvor stor gjennomslagskraft hadde de nazistiske ideene, og i hvilken grad ble det utviklet en form for motideologi?

Svarene forskerne ga er at bildet er blandet, og varierte fra sektor til sektor. Forskjeller i de ansattes overbevisninger, organisering og presset fra okkupasjonsmakten og Nasjonal Samling  produserte svært ulike resultater. - Norge skulle fra topp til bunn omformes til en totalitær stat og etter hvert bli del av nazistenes planlagte «storgermanske rike». En gjennomgripende nazifisering av det norske statsapparatet var helt sentralt, sier Øystein Hetland, Ph.D.-stipendiat ved HL-senteret, og en av forskerne som presenterte funnene.

Det gjennomgående tema for sesjonen var det store spennet i nazistisk press og motstandsevne i de tre sektorene. Funnene i DIMNO indikerer en kompleks interaksjon mellom ytre press, holdninger, personsammensetning, og evne til å mobilisere motstand. Sesjonen tydeliggjorde også hva som var spesielt for utviklingen i Norge, i motsetning til mer allmenne utviklingstrekk i tyskokkuperte land.

Dette snakket de om:

  • Odd-Bjørn Fure (prosjektleder ved HL-senteret): Nazifiseringens varierende betydning i de ulike okkuperte land i Europa.
  • Nicola Karcher (forsker ved HL-senteret): Kampen om skolen: Nazifiseringsfremstøt, konflikt og motstand.
  • Kjetil Simonsen (prosjektmedarbeider ved Jødisk museum Oslo): Nazifisering, kollaborasjon og motstand. Sentraladministrasjonen under den tyske okkupasjonen.
  • Ane Støen (prosjektkoordinator i Kulturarv, Vestfold kommune): Justisdepartementet - en verktøykasse for nazistene?
  • Øystein Hetland (Ph.D.-stipendiat ved HL-senteret): Norsk politi i skuggen av SS.
Publisert 29. juni 2017 10:45 - Sist endret 25. okt. 2018 18:47