Handlingsplan presentert under møtet i IHRA

Denne uken var over 300 delegater fra 31 land samlet i Genève, på den årlige hovedsamlingen i IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance. Den norske regjeringens handlingsplan mot antisemittisme ble presentert under samlingen.

Fra plenumsmøtet i IHRA.                                                                    Foto: IHRA

- Interessen for Norges handlingsplan mot antisemittisme er stor. Mange er imponert over at det allerede er iverksatt en rekke av tiltakspunktene i planen. HL-senteret søkte på utlyste forskningsmidler i Norges forskningsråd, bevilget som resultat av planen, og fikk tilslag på to forskningsprosjekter: ett om antisemittisme og ett om jødisk liv i dagens Norge. Det er også stor interesse for den nye holdningsundersøkelsen om antisemittisme, som presenteres i desember i år, sier Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret og leder for den norske delegasjonen.

IHRA ble etablert etter Stockholmskonferansen i 2000. I Stockholmserklæringen, som ble forfattet i forbindelse med konferansen, forplikter alle medlemslandene seg til å arbeide med forskning, minnearbeid og formidling av Holocaust.

Norge har vært et aktivt medlem siden oppstarten. I den norske delegasjonen sitter representanter fra Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Falstadsenteret og HL-senteret.

 

Publisert 30. juni 2017 10:53 - Sist endret 25. okt. 2018 18:47