God sommer fra HL-senteret

Kjære gode venner av HL-senteret,

Vinteren og våren 2017 har vært hektisk på HL-senteret, med stor bredde på forskningsfeltet, og mange aktiviteter innen undervisning og formidling og dokumentasjon. HL-senteret takker alle gode venner som kommer til HL-senteret på faglige program, konferanse og offentlige foredrag.

Villa Grande

Høsten 2017 blir spennende, med mange viktige bidrag.

I sommer utkommer et større bokprosjekt om FNs folkemord-konvensjon The Soviet Union and the Gutting of the UN Genocide Convention, utgitt av University of Wisconsin Press in Madison, Wisconsin, ved seniorforsker Anton Weiss-Wendt, og i oktober utkommer boken Et uønsket folk ved HL-senterets historikere Carl Emil Vogt, Jan Aleksander Brustad, Lars Lien og Maria Rosvoll. Samme måned utkommer også en bok om Villa Grande gjennom 100 år, skrevet av historikeren Bodil Stenseth.

I september åpner en utstilling utviklet av Polin-museet i Warszawa, “Plenty of them nowhere: Restoring the Jewish past in Poland’s urban spaces”. Ved å undersøke Polens jødiske historie, uttrykt gjennom moderne gatekunst, tar utstillingen sikte på å fremme mangfold og gjenopprette minnet til europeiske jøder i dagens Polen.

Den 26. november arrangerer HL-senteret i samarbeid med De mosaiske trossamfunn i Oslo og Trondheim en større markering av at det er 75 år siden Donau forlot Utstikker I ved Akershuskaia - den største deportasjonen av jøder fra Norge. Nærmere program kommer over sommeren.

I desember lanseres befolkningsundersøkelsen om holdninger til jøder og muslimer - en oppfølging av holdningsundersøkelsen fra 2012. Samtidig presenteres funnene fra en studie om erfaringer og holdninger i den jødiske og muslimske minoriteten.

Den åpne foredragsserien i Gamle Festsal, i samarbeid med Universitetet i Oslo, fortsetter i høst. Det allmenne høstprogrammet er innholdsrikt og starter opp med konsert på HL-senteret i forbindelse med Oslo Kammermusikkfestival lørdag 26. august.

Men nå - riktig god sommer fra alle oss på HL-senteret,

 

Guri Hjeltnes

 

Publisert 30. juni 2017 10:54 - Sist endret 26. okt. 2018 13:50