Den internasjonale Holocaustdagen 27. januar

Det var den 27. januar 1945 fangene i konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleirene Auschwitz-Birkenau ble befridd av sovjetiske soldater. I 2005 vedtok FNs generalforsamling at 27. januar skal være en internasjonal minnedag for Holocaust. I Norge er den nasjonale minnemarkeringen på Akershuskaia i Oslo, og dagen markeres også en rekke andre steder i landet.

Minnesmerket over deporterte norske jøder, Akershuskaia i Oslo.

Den internasjonale Holocaustdagen ble første gang markert i Norge i 2002. Det er HL-senteret som har ansvaret for dette årlige arrangementet som finner sted ved Minnesmerket over deporterte norske jøder ved utstikker 1 på Akershuskaia i Oslo. Det var herfra de norske jødene ble deportert med S/S Donau, og senere andre skip, til konsentrasjons- og dødsleirer.

Dagen er viet minnet om ofrene for nazistenes masseutryddelsespolitikk. Dette var planlagte, systematiske drap av jøder og en rekke andre minoriteter som roma, funksjons­hemmede, psykisk syke, homofile, Jehovas vitner og andre trossamfunn. Også den slaviske befolkningen i Polen og Sovjetunionen, sovjetiske krigsfanger, kommunister og andre politiske motstandere av nazismen ble utsatt for massedrap. Dagen bidrar til bevisstgjøring om utryddelses­politikken, og gir anledning til å diskutere og reflektere over hvordan og hvorfor forbrytelser i et slikt omfang kunne skje.

Den nasjonale minnemarkeringen av Holocaustdagen 2013

PROGRAM FOR ÅRETS NASJONALE MINNEMARKERING

Del I Minnesmerket over deporterte norske jøder kl. 15.00
 (Kongens gate, Akershuskaia)

Ankomst fakkeltog med skoleelever og Oslos ordfører Marianne Borgen

Lesing av korte tekster ved jødiske barn

Tale fra regjeringen ved statsråd Siv Jensen

Appeller:

Karen Christine Friele

Natalina Jansen

Rabbiner Joav Melchior

Tale ved ordfører Marianne Borgen

«El Maley Rakhamin», kantor Tal Cohen, Det Mosaiske Trossamfund Oslo

Direktør Guri Hjeltnes, HL-senteret, leder minnemarkeringen

 

Del II Fanehallen, Akershus Festning - fra ca. kl. 15.45

Servering av suppe og sosialt samvær

Kort foredrag ved Bjarte Bruland, direktør ved Jødisk museum Trondheim: «Deportasjonene sluttføres: Gotenland-transporten 25. februar 1943»

Rolf Golombek, styreleder ved HL-senteret, leder arrangementet

 

 

ANDRE MARKERINGER I NORGE:

Arendal:

Stiftelsen Arkivet, FN-sambandet Sør, Røde Kors Vest Agder, Arendal kommune og Monica Csango, 24. januar:

 • Arrangement for 9. klasser i Arendal sentrum og omegn. Elevene vil gjennom film, foredrag, teater og undervisning utfordres på temaer som andre verdenskrig, folkemord, Holocaust, flukt og egne verdier. Sted: Arendal kulturhus og kino. Tid: Kl. 09.30-13.30.

 

Bergen:

Espeland fangeleir, 27. januar:

 • Foredrag ved Jakob Lothe om møter med tidsvitner fra nazistene konsentrasjonsleirer. Tid: Kl. 18.30.

 

Harstad:

Biblioteket i Harstad, 16. januar - 4. februar:

 • Bokutstilling om Holocaust.

 

Kristiansand:

Stiftelsen Arkivet og Monica Csango, 25. januar:

 • Arrangement for elever ved Kristiansand katedralskole. Arrangementet tar utgangspunkt i forfølgelsen av jøder i Agder under andre verdenskrig, og dagsaktuelle utfordringer som antisemittisme og rasisme i dag, aktualisert av Monica Csango. Avholdes på Kristiansand katedralskole kl. 08.00-08.45.

 

Stiftelsen Arkivet, FN-sambandet Sør, Røde Kors Vest Agder, Arendal kommune, 26. og 27. januar:

 • Arrangement for 9. klasser i Kristiansand sentrum og omegn. Elevene vil gjennom film., foredrag, teater og undervisning utfordres på temaer som andre verdenskrig, folkemord, holocaust, flukt og egne verdier. Sted: Fønix kino og Aladdin kino i Kristiansand. Tid: 09.30-12-45 begge dager.

 

Levanger:

Falstad senteret, Sund folkehøgskole og NTNU, 27. januar:

 • Lukket arrangement på Falstad senteret for studenter ved Sund folkehøgskole. Studentene skal delta i ulike workshops basert på temaer og historien knyttet til Falstad fangeleir. Etter seminaret blir det fakkeltog på vei til minnestedet i Falstadskogen. Dagen avsluttes med en studentorganisert konsert, fotoutstilling og visning av filmen "Fire at Sea" av Gianfranco Rossi.

 

Narvik:

Narviksenteret, 27. januar:

 • Åpent foredrag, samtale og besøk ved byens snublesteiner. Oppmøte i Narviksenterets auditorium kl. 17.30
 • 7. trinn ved kommunens skoler inviteres til Beisfjord fangeleir, for samtale og vandring i leiren. Arrangementet er åpent også for andre interesserte, og oppmøtet er utenfor fangeleiren kl. 11.30
 • 9. trinn ved kommunens skoler inviteres til foredrag, samtale og byvandring med besøk ved byens snublesteiner. Oppmøte i Narviksenterets auditorium kl. 11.45.

 

Stavanger:

Eiganes gravlund, 27. januar:

 • Ordfører Christine Sagen Helgø holder appell, det blir også kransenedleggelse og musikkinnslag. Elever fra Kannik skole deltar. Markeringen begynner kl. 12.00.

 

 

Trondheim:

Jødisk museum Trondheim, Det Mosaiske Trossamfund, Jødisk kulturfestival i Trondheim, 26. januar:

 • Samtale mellom Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre, John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge og Dag Einar Thorsen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Sted: Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen, Peter Egges plass 1. Tid: kl. 18.00-21.00

 

Jødisk museum Trondheim, 30. januar:

 • Filmvisning for 60 inviterte elever på 9. trinn. "Dømt til å leve" forteller historien om Edith Notowicz, og etter visningen vil Edith være tilstede for å svare på spørsmål fra elevene.

 

Telavåg, Sund kommune:

Nordsjøfartmuseet, 23. – 27. januar og 30. januar:

 • Lukket arrangement for inviterte skoleelever fra 7. trinn i fire Hordaland-kommuner. Elevene vil se teaterstykket «Sarah med J», og delta i et undervisningsopplegg med ansatte fra Nordsjøfartmuseet. De vil også se en film om Anne Frank, og delta på lystenning.

 

Hvis du kjenner til flere markeringer knyttet opp til Den internasjonale Holocaustdagen, kontakt oss på s.h.bjornbekk@hlsenteret.no slik at vi kan føye dem til listen. 

 

Publisert 13. jan. 2017 13:57 - Sist endret 25. okt. 2018 16:16