Benjaminprisen 2017 til Høyland ungdomsskole

Benjaminprisen 2017 tildeles Høyland ungdomsskole i Sandnes for skolens langsiktige og systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen deles ut av kunnskapsministeren 30. januar 2017.  -Vi føler oss både ydmyke, takknemlige og stolte over å motta denne prisen, sier Vigdis Vatne, skolens rektor.

En helhetlig tilnærming

Juryen la vekt på at skolens arbeid mot rasisme og diskriminering ikke er begrenset til integrerings-arbeid, men har en helhetlig tilnærming til arbeidet med holdninger og fordommer. 

-Høyland ungdomsskole viser en høy grad av bevissthet om at arbeid mot rasisme og diskriminering like mye handler om majoritetssamfunnets holdninger som gode integrerings- og inkluderingstiltak, sier juryleder Guri Hjeltnes. - Dermed er skolens forebyggende arbeid mot rasisme preget av en helhetlig tilnærming som kombinerer integreringsarbeid med minoritetselever med holdningsskapende arbeid rettet mot majoritetselever. Denne tilnærmingen kan inspirere andre skoler i deres arbeid mot rasisme og diskriminering.

Sterkt finaleheat

Dette er sekstende gang prisen deles ut, og de øvrige nominerte som nådde finalerunden var Allanengen skole (Kristiansund), Alvimhaugen barneskole (Sarpsborg), Eknes ungdomsskole (Øvre Eiker), og United World College Norge (Fjaler). Juryen berømmer alle fem nominerte skoler for deres uttalte innsats mot rasisme og diskriminering. Benjaminprisen 2017 deles ut av kunnskapsministeren 30. januar. Overrekkelsen arrangeres i skolens regi med alle elever, skolens ansatte, juryens medlemmer og representanter fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet til stede.

Hva er Benjaminprisen?

Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept av erklærte nynazister da han var 15 år gammel.

Benjaminprisens jury har bestått av Marit Hermansen (lærer og Benjamin Hermansens mor) og representanter fra Utdanningsforbundet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elevorganisasjonen og Sametinget. Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret, har i år ledet juryens arbeid. HL-senteret er fast sekretariat for Benjaminprisen. Les mer på www.benjaminprisen.no

Kontaktpersoner:
Guri Hjeltnes
Juryleder Benjaminprisen
Mobil: 452 30 353
E-post: guri.hjeltnes@hlsenteret.no
 
Vigdis Vatne
Rektor Høyland ungdomsskole
Mobil: 988 25 597
E-post: vigdis.vatne@sandnes.kommune.no

Publisert 14. des. 2017 13:43 - Sist endret 26. okt. 2018 00:51