Benjaminprisen 2016 tildelt Løkenåsen skole

«Det finnes hundrevis av skoler som har gode intensjoner når det gjelder inkludering, men dere har klart å omsette de gode intensjonene i handling.» Det sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han tirsdag 31. januar delte ut Benjaminprisen til Løkenåsen skole i Akershus.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen holdt tale ved overrekkelsen av Benjaminprisen til Løkenåsen skole.

Helhetlig tenkning

Prisen ble overrakt under en seremoni ved vinnerskolen. Foran en fullsatt aula ga juryleder Guri Hjeltnes, direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, juryens begrunnelse for å gi nettopp Løkenåsen skole prisen. - "Løkenåsens antirasistiske arbeid baserer seg på en helhetlig tenkning som sikter mot å involvere alle skolens aktører, fra elevene og lærere, til skoleledelse og foreldre. Løkenåsens forebyggende arbeid med holdninger er preget av et bevisst fokus på alle elever. Dermed lykkes skolen med å arbeide med holdninger og evne til inkludering blant både majoritetselever og minoritetselever," sa Hjeltnes blant annet.

Ved siden av kunnskapsministerens tale og juryleder Guri Hjeltnes` begrunnelse presenterte skolens elever kulturelle innslag i form av dans, sang og rollespill.

I sin takketale poengterte skolens rektor, Ellen Marie Gloppen, at skolens arbeid med integrering går hånd i hånd med arbeidet mot rasisme og diskriminering.

Hva er Benjaminprisen?

Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept da han var 15 år gammel, 26. januar 2001, av erklærte nynazister. En vinnerskole skal arbeide grundig og langsiktig med temaene, skal involvere alle skolens aktører og være synlig både i skolen og i lokalmiljøet.

Benjaminprisens jury har bestått av Marit Hermansen, (lærer og Benjamin Hermansens mor), representanter fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elevorganisasjonen og Sametinget. Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret, har ledet juryens arbeid. HL-senteret er sekretariat for Benjaminprisen.

Publisert 31. jan. 2017 20:49 - Sist endret 6. feb. 2020 11:34