Vil du delta i en studie om det å være minoritet i Norge?

HL-senteret skal i 2016 gjennomføre en befolkningsundersøkelse om holdninger til jøder og andre minoriteter. I den forbindelse vil HL-senteret også gjennomføre en undersøkelse blant muslimer og jøder om deres erfaringer med å leve som minoritet i Norge og om relasjoner til andre minoriteter.

I denne sammenhengen trenger vi jødiske og muslimske deltakere til å være med i gruppeintervjuer. Gruppene skal bestå av maks. 6 deltakere. Intervjuet vil vare i ca. 1 time.

Informantene er anonyme og materialet behandles konfidensielt. Prosjektet er meldt inn og godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Hvis du kan tenke deg å delta i en slik samtale, ta kontakt med prosjektansvarlig Claudia Lenz (claudia.lenz@hlsenteret.no)

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Publisert 25. mai 2016 10:13 - Sist endret 25. mai 2016 16:44