Statsministeren åpnet Senter for ekstremismeforskning

Den 20. april ble det nye Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX) offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg. Senteret er lokalisert ved Institutt for statsvitenskap ved Universitet i Oslo.

Statsminister Erna Solberg

 

I forbindelse med åpningen i Gamle festsal sa Solberg at Norge skylder verden et slikt senter etter det som skjedde 22. juli 2011, og at det egentlig burde vært på plass før. Hun trakk også frem at det nå ligger bred politisk enighet bak behovet for, og opprettelsen av, C-REX.

HL-senterets direktør, Guri Hjeltnes.

Etter den offisielle åpningen var det mottakelse i Domus Bibliotheca. Der holdt Guri Hjeltnes, HL-senterets direktør, en kort tale der hun trakk frem HL-senterets historiske kompetanse knyttet til Holocaust og andre folkemord, samtidig som det forskes på minoriteters vilkår i dagens samfunn. Hun vektla betydningen av dette komparative perspektivet - mellom historie og samtid - som et av HL-senterets bidrag inn i det nye senteret.  

Det er SV-fakultetet som er vertskap for det nye senteret, med Politihøyskolen, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Institutt for fredsforskning (PRIO), Forsvarets forskningsinstitutt og HL-senteret som samarbeidspartnere.

Publisert 22. apr. 2016 16:29 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44