Sommerhilsen fra direktøren

Kjære alle venner av HL-senteret!

Sommeren står for døren, og HL-senteret har lagt bak seg en begivenhetsrik vår med hektisk aktivitet på mange områder – innen forskning, formidling og dokumentasjon og med fagkonferanser, utstillinger og en rekke  arrangementer for offentligheten.

 

Arbeidet med den nye befolkningsundersøkelsen om antisemittisme i Norge, samt en egen minoritetsstudie, er i full gang. Undersøkelsene skal foreligge og presenteres i desember 2017. To av senterets seniorforskere er involvert i arbeidet på det nyopprettede Senter for ekstremismeforskning, C-REX,  ved Universitetet i Oslo.

Den internasjonale forskerkonferansen “The Future of the Soviet Past: The Politics of History in Contemporary Russia” var en stor faglig begivenhet nå i juni, med bidrag fra forskere fra mange land. Samtidig åpnet utstillingen «Gulag: Det farfar ikke fortalte" som står året ut. Ved siden av HL-senterets permanente Holocaust-utstilling har vi i sommer et rekordstort antall midlertidige utstillinger: Anna- Eva Bergmans krigskarikaturer i utstillingen "Bak blendede ruter", " og "Inscriptions II. Spor fra vår glemte krigshistorie" og Gulag-utstillingen. Hvis du og gjester trenger ly for regnet eller skygge fra sommersolen kan vi anbefale alle disse utstillingene i sommer. Det er også daglige omvisninger i den permanente utstillingen og egne omvisninger i bunkeren. Se vår hjemmeside.

For HL-senteret har det vært spennende og interessant å samarbeide med det jødiske museet POLIN i Warszawa om den store internasjonale konferansen "Jewish Cultural Heritage", arrangert i Warszawa i juni. Den ble støttet av Utenriksdepartementet gjennom EØS-midler. HL-senteret og POLIN-museet samarbeidet også om et debattmøte på Litteraturhuset i mars 2016 om jødisk historie i de to landene.

Jeg vil gjerne rette en stor takk til alle som har besøkt ett eller flere av våre arrangementer dette halvåret. Med forelesningsserien "Krig, okkupasjon og oppgjør" (samarbeid med UiO) og venneforeningens arrangementer har HL-senteret tilbudt 17 offentlige foredrag, samtaler og filmkvelder. Så godt som alle foredrag og samtaler er filmet og ligger tilgjengelig på HL-senterets hjemmesider.

HL-senteret har som alltid et stort antall besøkende skoleelever, det liver ukentlig opp her på Villa Grande.  Denne vinteren og våren har vi hatt om lag 3000 skoleelever, fra ungdomsskole og videregående, som har deltatt i våre undervisningsopplegg.

Alle på HL-senteret ønsker våre mange venner, fjern og nær, en riktig god sommer. Vi ser fram til å ha dere på besøk igjen til høsten - da tilbys et spennende, variert og aktuelt program.

 

Med vennlig hilsen

 

Guri Hjeltnes

 

Publisert 1. juli 2016 13:27 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44